Broiler Temperatur? (Norsk)

Her er det underliggende problemet. (Det er bemerkelsesverdig hvor sjelden dette blir nevnt — som med årsakene bak mange andre matlaging instruksjoner. En 2006 artikkel i avisen hevdet selv at det var ingen grunn til å forvarme en gass broiler-som er villedende, og uforklarlig, siden forfatteren var en pensjonert kjemi professor forespeiler å gi råd på kjøkken vitenskap. I hvert fall når jeg tok college kjemi, begrepene varmekapasitet og spesifikk varme ble ansett som viktig.,)

To varme kilder varme mat i en broiler: flamme eller varme-element, og den varme ovnen overflater rundt det. Hvis du bruker en broiler uten forvarming, du får bare den første kilden, og intensiteten av varmen på mat vil gradvis øke etter hvert som den ovn metall er termisk masse stiger i temperatur og begynner å re-stråler med en infrarød-rike, såkalte «blackbody» spektrum., For flere pounds av metall ta del i denne prosessen (i en vanlig ovn), heve temperaturen fra rom til et nyttig 450-500 F krever at metallet absorbere en viss mengde energi (målt ved metall er «varme kapasitet») fra den varme kilder opererer. Med praktisk broilerproduksjon det tar et par minutter. Det er hva broiler forvarming er ca.

Leave a Comment