Broiler temperatur? (Svenska)

här är det underliggande problemet. (Det är anmärkningsvärt hur sällan detta nämns – som med skäl bakom många andra matlagningsinstruktioner. En 2006 tidningsartikel hävdade även att det inte fanns någon anledning att förvärma en gas broiler – vilket är vilseledande och oförklarligt eftersom författaren var en pensionerad kemiprofessor som påstod sig ge råd om köksvetenskap. Åtminstone när jag tog college Kemi, begrepp som värmekapacitet och specifik värme ansågs viktigt.,)

två värmekällor värma mat i en broiler: lågan eller värmeelementet, och den heta ugnen ytor runt den. Om du använder en broiler utan förvärmning får du bara den första källan, och intensiteten av värme på maten kommer gradvis att öka när ugnsmetallens termiska massa stiger i temperatur och börjar återstråla med ett infrarött rikt, så kallat ”blackbody”-spektrum., För de flera pund av metall som deltar i denna process (i en typisk ugn) kräver höjning av temperaturen från rum till en användbar 450-500 F att metallen absorberar en viss mängd energi (mätt av metallets ”värmekapacitet”) från vilka värmekällor som helst. Med praktiska broilers tar det några minuter. Det är vad broiler förvärmning handlar om.

Leave a Comment