SCLC Historie

Videre organisering ble gjort på et møte i New Orleans, Louisiana på februar 14, 1957. Organisasjonen forkortet navnet til Sør-Ledelse Konferansen, etablert en leder Styret og tillitsvalgte, inkludert Dr. Martin Luther King, Jr. som President, Dr. Ralph David Abernathy som Finansielle Sekretær-Kasserer, Rev. C. K. Steele av Tallahassee, Florida som Vice President, Rev. T. J. Jemison av Baton Rouge, Louisiana som Sekretær, og Advokat I. M. Augustine av New Orleans, Louisiana som Generelle Råd.,

På sitt første convention i Montgomery i August 1957, den Sørlige Leadership Conference vedtatt gjeldende navn, Southern Christian Leadership Conference. Grunnleggende beslutninger laget av grunnleggerne i disse tidlige møte inkludert vedtakelsen av ikke-voldelig mass action som hjørnesteinen i strategi, tilhørighet til lokalsamfunnet organisasjoner med SCLC over Sør, og en vilje til å gjøre SCLC bevegelse åpent for alle, uavhengig av rase, religion eller bakgrunn.

Leave a Comment