SCLC History (Čeština)

Další organizování bylo provedeno na setkání v New Orleans, Louisiana 14. února 1957. Organizace zkrátil svůj název na Jižní Vedení Konference, se sídlem Výkonnou radu Ředitelů a volených úředníků, včetně Dr. Martin Luther King, Jr. jako Prezident, Dr. Ralph David Abernathy jako Finanční Tajemník-Pokladník, Rev. C. K. Steele z Tallahassee, Florida jako Viceprezident, Rev. T. J. Jemison Baton Rouge, Louisiana jako Tajemník a Právník I. M. Augustine New Orleans, Louisianě, jako General Counsel.,

Na svém prvním sjezdu v Montgomery v srpnu 1957, Jižní Vedení Konference přijala současný název, Jižní Křesťan Konference Vedení. Základní rozhodnutí zakladatelů v těchto prvních setkání zahrnoval přijetí nenásilné masové akce jako kámen strategie, příslušnost místní komunitní organizace s SCLC v celé Jižní a odhodlání, aby se SCLC hnutí otevřené všem, bez ohledu na rasu, náboženství nebo pozadí.

Leave a Comment