SCLC History (Polski)

dalsze organizowanie odbyło się na spotkaniu w Nowym Orleanie, Luizjana w dniu 14 lutego 1957 roku. Organizacja skróciła swoją nazwę Do Southern Leadership Conference, założyła Zarząd Wykonawczy i wybrała oficerów, w tym dr Martina Luthera Kinga Jr. jako prezesa, Dr Ralpha Davida Abernathy jako sekretarza finansowego-Skarbnika, Rev. C. K. Steele Z Tallahassee na Florydzie jako Wiceprezesa, Rev. T. J. Jemisona Z Baton Rouge w Luizjanie jako sekretarza i adwokata I. M. Augustine z Nowego Orleanu w Luizjanie jako radcę Generalnego.,

na swojej pierwszej konwencji w Montgomery w sierpniu 1957 roku, Southern Leadership Conference przyjęła obecną nazwę, Southern Christian Leadership Conference. Podstawowe decyzje podjęte przez założycieli na tym wczesnym spotkaniu obejmowały przyjęcie nonviolent Mass action jako fundamentu strategii, przynależność lokalnych organizacji społecznych z SCLC na południu i determinację, aby ruch SCLC był otwarty dla wszystkich, bez względu na rasę, religię lub pochodzenie.

Leave a Comment