SCLC History

verdere organisatie vond plaats tijdens een bijeenkomst in New Orleans, Louisiana op 14 februari 1957. De organisatie verkorte haar naam tot Southern Leadership Conference, richtte een Executive Board of Directors op, en verkozen officieren, waaronder Dr. Martin Luther King, Jr. als President, Dr. Ralph David Abernathy als financieel Secretaris-Penningmeester, Rev. C. K. Steele van Tallahassee, Florida als vicepresident, Rev.T. J. Jemison van Baton Rouge, Louisiana als secretaris, en Attorney I. M. Augustine van New Orleans, Louisiana als General Counsel.,tijdens de eerste conventie in Montgomery in augustus 1957 nam de Southern Leadership Conference de huidige naam aan, de Southern Christian Leadership Conference. De basisbeslissingen van de oprichters tijdens deze vroege bijeenkomst waren onder meer het aannemen van Geweldloze massa-actie als de hoeksteen van de strategie, de aansluiting van lokale gemeenschapsorganisaties met SCLC in het zuiden, en een vastberadenheid om de SCLC-beweging open te stellen voor iedereen, ongeacht ras, religie of achtergrond.

Leave a Comment