SCLC Historia

Ytterligare organisera skedde vid ett möte i New Orleans, Louisiana den 14 februari 1957. Organisationen förkortade sitt namn till Södra Leadership Conference, som inrättades en Verkställande Styrelse och förtroendevalda, inklusive Dr. Martin Luther King, Jr som President, Dr. Ralph David Abernathy som Finansiella Sekreterare-Kassör, Rev. C. K. Steele i Tallahassee, Florida som Vice President, Rev. T. J. Jemison av Baton Rouge, Louisiana som Sekreterare, och Advokat I. M. Augustine i New Orleans, Louisiana som Chefsjurist.,

Vid sitt första konvent i Montgomery i augusti 1957 antog Southern Leadership Conference det nuvarande namnet, Southern Christian Leadership Conference. Grundläggande beslut som grundarna fattade vid detta tidiga möte inkluderade antagandet av icke-våldsam massåtgärd som hörnstenen i strategin, anslutningen av lokala samhällsorganisationer med SCLC över söder och en beslutsamhet att göra SCLC-rörelsen öppen för alla, oavsett ras, religion eller bakgrund.

Leave a Comment