Pablo Picasso (Čeština)

Analytický Kubismus je jedním ze dvou hlavních větví umělecké hnutí Kubismu a byl vyvinut mezi lety 1908 a 1912. Na rozdíl od syntetického kubismu analytičtí kubisté“ analyzovali “ přírodní formy a redukovali formy na základní geometrické části na dvourozměrné obrazové rovině. Barva byla téměř neexistující, s výjimkou použití monochromatického schématu, které často zahrnovalo šedou, modrou a okrovou barvu., Místo důrazu na barvu se analytičtí kubisté zaměřili na formy jako válec, koule a kužel, aby reprezentovali přirozený svět. Během tohoto hnutí sdílely díla Picassa a Braqueho stylistické podobnosti.

jak Pablo Picasso, tak Georges Braque se posunuli k abstrakci a zanechali jen dostatek známek skutečného světa, aby dodali napětí mezi realitou mimo obraz a komplikovanými meditacemi o vizuálním jazyce v rámci, ilustrovanými jejich obrazy Ma Jolie (1911), Picasso a portugalština (1911), Braque.,

technika facetingu pochází od Georgese Braquese-byla to jeho cesta k zobrazení přirozeného objektu. Picasso neměl tolik tváří přírodních objektů, ale použil geometrii Braquesových fasetovaných obrazů k vytvoření stylu, který byl v podstatě abstraktní, téměř čisté abstraktní umění. Kubismus tedy odkazuje na styly Braques i Picasso, ačkoli braquesův kubismus má rozpoznatelný obrazový cíl, zatímco Picassův kubismus sloužil jako spojení mezi braquesovým stylem a čistým abstraktním uměním, které následovalo od kubismu.,

pozoruhodné je dílo Pieta Mondriana, který linearizoval kubismus ve své malbě jabloní z roku 1912, což je proces, který nakonec vedl k prvním skutečně nefigurativním obrazům (nebo čistému abstraktnímu umění) od roku 1914. Důležitým rozdílem mezi Picassem a kubistickým Mondrianem bylo, že Picasso se nikdy nevzdal třetí dimenze. Hrál s rozměry, flirtoval s odstraněním třetího, ale nikdy se nestal čistě abstraktním malířem., Tak hluboce byla vyryta jeho obrazová výchova (byl uměleckým zázrakem a dobře zaobleným obrazovým malířem v 15), že jeden z hlavních tvůrců abstraktního umění se nikdy nedostal k konečnému výsledku tohoto vývoje: čisté abstraktní umění. V tomto smyslu Picasso nebyl radikální a revoluční, že během jeho kubistické období, on se objevil, aby se stal, jeho kubistické období bylo následováno (opuštění jeho kubistické převádí zmatený), jeho neo-klasicismus, návrat k tradici. Odtud jeho uznání a bohatství rostlo a jeho role jako nositele zásadní změny v umění malby skončila.,

Leave a Comment