Pablo Picasso (Polski)

Kubizm analityczny jest jedną z dwóch głównych gałęzi artystycznego ruchu kubizmu i został opracowany w latach 1908 i 1912. W przeciwieństwie do kubizmu syntetycznego, kubiści analityczni „analizowali” formy naturalne i redukowali je do podstawowych geometrycznych części na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu. Kolor prawie nie istniał, z wyjątkiem stosowania schematu monochromatycznego, który często obejmował szarość, błękit i ochrę., Analityczni kubiści zamiast akcentu na kolor skupiali się na formach takich jak cylinder, Kula i stożek, aby reprezentować świat przyrody. Podczas tego ruchu prace Picassa i Braque ' a dzieliły się podobieństwami stylistycznymi.

zarówno Pablo Picasso, jak i Georges Braque poszli w kierunku abstrakcji, pozostawiając tylko tyle znaków realnego świata, aby dostarczyć napięcia między rzeczywistością poza malarstwem a skomplikowanymi medytacjami nad językiem wizualnym w kadrze, czego przykładem są ich obrazy Ma Jolie (1911) Picassa i The Portuguese (1911) Braque ' a.,

technika fasetowania wywodzi się od Georges ' a Braquesa – był to jego sposób przedstawiania naturalnego obiektu. Picasso nie tyle faset naturalnych przedmiotów, ale użył geometrii fasetowanych obrazów Braquesa, aby stworzyć styl, który był abstrakcyjny w istocie, prawie czystą abstrakcyjną sztuką. Kubizm odnosi się więc do stylów Braquesa i Picassa, chociaż Kubizm Braquesa ma rozpoznawalny cel figuratywny, podczas gdy Kubizm Picassa służył jako łącznik między stylem Braquesa a czystą sztuką abstrakcyjną, która wynikała z kubizmu.,

godne uwagi jest dzieło Pieta Mondriana, który linearyzował Kubizm w swoim malarstwie jabłoni z 1912 roku, proces, który ostatecznie doprowadził do powstania pierwszych naprawdę niefiguratywnych obrazów (lub czystej sztuki abstrakcyjnej) od 1914 roku. Ważną różnicą między Picassem a kubistycznym Mondrianem było to, że Picasso nigdy tak naprawdę nie zrezygnował z trzeciego wymiaru. Bawił się wymiarami, flirtował z usunięciem trzeciego, ale nigdy nie stał się malarzem czysto abstrakcyjnym., Jego figuratywne wychowanie było tak głęboko grawerowane (w wieku 15 lat był artystycznym geniuszem i wszechstronnym malarzem figuratywnym), że jeden z głównych twórców sztuki abstrakcyjnej nigdy nie doszedł do ostatecznej konsekwencji tego rozwoju: czystej sztuki abstrakcyjnej. W tym sensie Picasso nie był radykalny i rewolucyjny, że w okresie kubistycznym wydawał się być; po jego kubistycznym okresie następował (pozostawiając kubistycznych nawróconych oszołomionych) neoklasycyzm, powrót do tradycji. Odtąd rosło jego uznanie i bogactwo, a jego rola jako zwiastuna fundamentalnych zmian w sztuce malarskiej dobiegła końca.,

Leave a Comment