Pablo Picasso (Dansk)

Analytisk Kubisme er en af de to store grene af den kunstneriske bevægelse af Kubismen og blev udviklet mellem 1908 og 1912. I modsætning til syntetisk kubisme “analyserede” analytiske kubister naturlige former og reducerede formerne til grundlæggende geometriske dele på det todimensionale billedplan. Farve var næsten ikke-eksisterende bortset fra brugen af en monokromatisk ordning, der ofte omfattede grå, blå og okker., I stedet for en vægt på farve fokuserede analytiske kubister på former som cylinderen, kuglen og keglen for at repræsentere den naturlige verden. Under denne bevægelse delte værkerne produceret af Picasso og Bra .ue stilistiske ligheder.

Både Pablo Picasso og Georges Braque bevægede sig i retning af abstraktion, så der kun er nok tegn på den virkelige verden for at levere en spænding mellem virkelighed uden for maleriet, og det kompliceret meditationer på det visuelle sprog inden for rammen, som kommer til udtryk gennem deres malerier Ma Jolie (1911), af Picasso og portugisisk (1911), af Braque.,

teknikken til faceting stammer fra Georges Bra .ues – det var hans måde at skildre et naturligt objekt på. Picasso gjorde ikke så meget facet naturgenstande, men brugte geometrien af Bra .ues’ facetterede malerier til at skabe en stil, der var abstrakt i det væsentlige, næsten ren abstrakt kunst. Så kubisme refererer til de stilarter af både Braques og Picassos, selv om Braques’ kubisme har en genkendelig figurative mål, mens Picassos kubisme fungerede som bindeled mellem Braques’ stil og ren abstrakt kunst, der fulgte fra kubisme., bemærkelsesværdigt er værket af Piet Mondrian, der lineariserede kubismen i sit Æbletræsmaleri fra 1912, en proces, der i sidste ende førte til de første virkelig ikke-figurative malerier (eller ren abstrakt kunst) fra 1914. En vigtig forskel mellem Picasso og den kubistiske Mondrian var, at Picasso aldrig rigtig opgav den tredje dimension. Han spillede med dimensioner, flirtede med at fjerne den tredje, men blev aldrig en rent abstrakt maler., Så dybt var hans figurative opdragelse indgroet (han var en kunstnerisk vidunder og velafrundet figurativ maler på 15), at en af de vigtigste skabere af abstrakt kunst aldrig kom til denne udviklings ultimative konsekvens: ren abstrakt kunst. I den forstand var Picasso ikke radikal og revolutionerende, at han i sin kubistiske periode syntes at blive; hans kubistiske periode blev fulgt (forlader hans kubistiske konvertitter forvirret) af hans neo-classicisme, en tilbagevenden til traditionen. Derfra på hans anerkendelse og rigdom voksede og hans rolle som en bringer af grundlæggende ændringer i kunsten at male var forbi.,

Leave a Comment