Sekundär avvikelse

ur ett sociologiskt perspektiv definieras avvikelse som överträdelsen eller avdriften från de accepterade sociala normerna.

sekundär avvikelse är ett steg i en teori om avvikande identitetsbildning. Introducerad av Edwin Lemert i 1951, primär avvikelse engagerar sig i den ursprungliga avvikande handlingen, han föreslog senare att sekundär avvikelse är processen med en avvikande identitet, integrera den i uppfattningar om själv, vilket potentiellt påverkar individens långsiktiga., Till exempel, om ett gäng som bedriver primär avvikande beteende som våldshandlingar, oärlighet eller narkotikamissbruk, senare flyttade till juridiskt avvikande eller kriminellt beteende, såsom mord, skulle detta vara scenen för sekundär avvikelse.

primära avvikande handlingar är vanliga i alla, men dessa ses sällan som kriminella handlingar. Sekundär avvikelse är mycket mer sannolikt att betraktas som kriminell i ett socialt sammanhang. Handlingen kommer sannolikt att märkas som avvikande och brottslig, vilket kan leda till att en individ internaliserar den etiketten och agerar ut i enlighet därmed.,

Lemert gjorde en annan skillnad mellan primär avvikelse och sekundär avvikelse. Ursprungligen kan det inte finnas en framstående grupp av ”avvikande” människor, men i stället byter vi alla in och ut ur avvikande beteende och en minoritet eller dessa individer som börjar regelbrytande handlingar får faktiskt uppmärksamhet hos andra. I det ögonblicket engagerar en person sig i sekundär avvikelse och det sägs att de börjar följa en mer avvikande väg eller en avvikande karriär – skulle vara en uppsättning roller som formas av andras reaktioner i olika situationer., En självidentitet är sårbar för all social dom och kritik, och än en gång ser vi det fortsatta samspelet mellan sinne, själv och samhälle. Som Erving Goffman (1961, 1963) visade, när en individ är märkt med en” misskrediterande ” social egenskap som blyghet kan ofta fungera som ett permanent märke på sin karaktär.

Leave a Comment