Toissijainen poikkeavuus

sosiologisesta näkökulmasta poikkeavuus määritellään hyväksyttyjen sosiaalisten normien rikkomisena tai ajautumisena.

toissijainen poikkeavuus on poikkeavan identiteetin muodostumisen teorian vaihe. Käyttöön Edwin Lemert 1951, primaarinen poikkeavuus on harjoittaa alkuperäisen act of deviance, myöhemmin hän ehdotti, että toissijainen poikkeavuus on prosessi poikkeava identiteetti, integroimalla se osaksi käsityksiä itsestään, mahdollisesti vaikuttavat yksilön pitkällä aikavälillä., Jos esimerkiksi jengi, joka harjoittaa ensisijaista poikkeavaa käyttäytymistä, kuten väkivallantekoja, epärehellisyyttä tai huumeriippuvuutta, siirtyisi myöhemmin oikeudellisesti poikkeavaan tai rikolliseen käyttäytymiseen, kuten murhaan, tämä olisi toissijaisen poikkeamisen vaihe.

ensisijaiset poikkeamistoimet ovat yleisiä kaikilla, mutta niitä pidetään harvoin rikollisina tekoina. Toissijaista poikkeamista pidetään paljon todennäköisemmin rikollisena yhteiskunnallisessa kontekstissa. Teko merkitään todennäköisesti poikkeavaksi ja rikolliseksi, mikä voi johtaa siihen, että henkilö sisäistää kyseisen merkinnän ja toimii sen mukaisesti.,

Lemert teki toisen eron primaarisen poikkeaman ja sekundaarisen poikkeaman välillä. Alun perin ”poikkeavien” ihmisten ryhmää ei välttämättä ole, mutta sen sijaan me kaikki vaihdamme poikkeavan käytöksen ja vähemmistön tai näiden sääntöjen rikkomista aloittavien henkilöiden huomion itse asiassa toisiin. Tuolla hetkellä, henkilö on käynnistämässä toisen asteen vääristymiä ja se on sanoi, että he alkavat seuraavat enemmän poikkeava polku, tai poikkeava ura – olisi joukko rooleja muokkaavat reaktioita muiden eri tilanteissa., Ihmisen oma identiteetti on altis kaikelle yhteiskunnalliselle arvostelukyvylle ja kritiikille, ja jälleen kerran näemme mielen, minän ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen jatkuvan. Kuten Erving Goffman (1961, 1963) osoitti, kun yksilö merkitään ujouden kaltaisella ”häpäisevällä” sosiaalisella attribuutilla, se voi usein toimia pysyvänä merkkinä ihmisen hahmossa.

Leave a Comment