Dewiacja wtórna

z socjologicznego punktu widzenia dewiacja definiowana jest jako naruszenie lub odchylenie od przyjętych norm społecznych.

dewiacja wtórna jest etapem w teorii powstawania dewiacyjnej tożsamości. Wprowadzony przez Edwina Lemerta w 1951 roku, dewiacja pierwotna angażuje się w początkowy akt dewiacji, następnie zasugerował, że dewiacja wtórna jest procesem dewiacyjnej tożsamości, integrując ją w koncepcje jaźni, potencjalnie wpływając na jednostkę w dłuższej perspektywie., Na przykład, jeśli gang zaangażowany w pierwotne zachowania dewiacyjne, takie jak akty przemocy, nieuczciwości lub narkomanii, następnie przeniesiony do legalnych zachowań dewiacyjnych lub przestępczych, takich jak morderstwo, byłby to etap dewiacji wtórnej.

podstawowe akty dewiacji są powszechne u wszystkich, jednak rzadko uważa się je za czyny przestępcze. Dewiacja wtórna jest znacznie bardziej prawdopodobna jako przestępcza w kontekście społecznym. Czyn może być oznaczony jako dewiacyjny i przestępczy, co może spowodować internalizację tej etykiety przez jednostkę i odpowiednie działanie.,

Lemert dokonał innego rozróżnienia między dewiacją pierwotną a dewiacją wtórną. Początkowo może nie istnieć wyróżniająca się grupa „dewiantów”, ale zamiast tego wszyscy przełączymy się i odejdziemy od dewiacyjnych zachowań, a mniejszość lub osoby rozpoczynające akty łamania zasad zwracają uwagę innych. W tym właśnie momencie osoba angażuje się w wtórne dewiacje i mówi się, że zaczyna podążać bardziej dewiacyjną ścieżką lub dewiacyjną karierą – byłby to zestaw ról kształtowanych przez reakcje innych w różnych sytuacjach., Własna tożsamość jest podatna na wszelkie społeczne osądy i krytykę i po raz kolejny widzimy ciągłe wzajemne oddziaływanie między umysłem, jaźnią i społeczeństwem. Jak pokazał Erving Goffman (1961, 1963), kiedy jednostka jest oznakowana „dyskredytującym” atrybutem społecznym, takim jak nieśmiałość, może często służyć jako trwały znak na jej charakterze.

Leave a Comment