Sekundær afvigelse

fra et sociologisk perspektiv defineres afvigelse som overtrædelsen eller driften fra de accepterede sociale normer.

sekundær afvigelse er et trin i en teori om afvigende identitetsdannelse. Introduceret af Ed .in Lemert i 1951, er primær afvigelse engagerende i den oprindelige afvigende handling, han foreslog efterfølgende, at sekundær afvigelse er processen med en afvigende identitet, der integrerer den i selvopfattelser, der potentielt påvirker individets langsigtede., For eksempel, hvis en bande, der beskæftiger sig med primær afvigende adfærd som voldshandlinger, uærlighed eller narkotikamisbrug, derefter flyttede til juridisk afvigende eller kriminel adfærd, såsom mord, ville dette være stadiet med sekundær afvigelse.primære afvigelser er almindelige hos alle, men disse betragtes sjældent som kriminelle handlinger. Sekundær afvigelse er meget mere tilbøjelig til at blive betragtet som kriminel i en social sammenhæng. Handlingen vil sandsynligvis blive mærket som afvigende og kriminel, hvilket kan have den virkning, at en person internaliserer denne etiket og handler i overensstemmelse hermed.,

Lemert sondrede endnu en gang mellem primær afvigelse og sekundær afvigelse. Oprindeligt, der er muligvis ikke en fremtrædende gruppe af “afvigende” mennesker, men i stedet skifter vi alle ind og ud af afvigende adfærd og et mindretal, eller disse personer, der starter regelbrud, får faktisk andres opmærksomhed. I det samme øjeblik, en person engagerer sig i sekundær afvigelse, og det siges, at de begynder at følge en mere afvigende vej, eller en afvigende karriere – ville være et sæt roller formet af andres reaktioner i forskellige situationer., Ens selvidentitet er sårbar over for al den sociale dømmekraft og kritik, og endnu en gang ser vi det fortsatte samspil mellem sind, selv og samfund. Som Erving Goffman (1961, 1963) viste, når et individ er mærket med en “diskrediterende” social attribut som skyhed kan ofte tjene som et permanent mærke på ens karakter.

Leave a Comment