smältning

smältning, förändring av ett fast ämne i en vätska när värme appliceras. I ett rent kristallint fast ämne sker denna process vid en fast temperatur som kallas smältpunkten; ett orent fast ämne smälter i allmänhet över ett temperaturområde under smältpunkten för huvudkomponenten. Amorfa (icke-kristallina) ämnen som glas eller tonsmältning genom att gradvis minska i viskositet när temperaturen höjs, utan skarp övergång från fast till flytande.,

Läs mer om detta ämne
industriellt glas: smältkammaren
efter att ett glasparti har blandats i blandare, förmedlas det till hundhuset, ett slags behållare som ligger på baksidan av smältkammaren…

strukturen hos en vätska är alltid mindre beställd än den hos det kristallina fasta ämnet och därför upptar vätskan vanligen en större volym., Beteendet hos is, som flyter på vatten, och av några andra ämnen är anmärkningsvärda undantag från den vanliga minskningen av densiteten vid smältning.

smältning av en given massa av ett fast ämne kräver tillsats av en karakteristisk mängd värme, fusionsvärme. I omvänd process måste frysningen av vätskan för att bilda det fasta, samma mängd värme avlägsnas. Värmen av fusion av IS, den värme som krävs för att smälta ett gram, är ca 80 kalorier; denna mängd värme skulle höja temperaturen hos ett gram flytande vatten från fryspunkten (0 °C, eller 32 °F) till 80 °C (176 °F).,

Leave a Comment