Smelte

Smelte, endring av et solid i en væske når varmen er brukt. I et rent krystallinsk fast stoff, denne prosessen skjer på en fast temperatur kalt smeltepunkt; en uren solid vanligvis smelter over et spekter av temperaturer under smeltepunktet av de viktigste komponent. Amorfe (ikke-krystallinske) stoffer som glass eller pitch smelte ved gradvis synkende i viskositet som temperatur er hevet, med ingen skarp overgang fra fast til flytende.,

Les Mer om Dette Emnet
industriell glass: Den smeltende kammer
Etter et glass batch blandes i blender, det er formidlet til doghouse, en slags trakt ligger på baksiden av den smeltende chamber of…

strukturen i en væske er alltid mindre bestilt enn krystallinsk solid og, derfor, flytende ofte har en større volum., Den oppførsel av is som flyter på vann, og noen andre stoffer som er viktige unntak til den vanlige nedgang i tetthet på å smelte.

Smelting av en gitt masse av et solid krever tillegg av en karakteristisk mengden av varme, varmen av fusjon. I motsatt prosess, frysing av væske for å danne en solid, den samme mengden varme som må fjernes. Varmen av en blanding av is og varme er nødvendig for å smelte ett gram, er ca 80 kalorier, denne mengden med varme som ville heve temperaturen av ett gram av flytende vann fra frysepunkt (0 °C, eller 32 °F) 80 °C (176 °F).,

Leave a Comment