topienie

topienie, zmiana ciała stałego w ciecz po zastosowaniu ciepła. W czystym krystalicznym ciele stałym proces ten zachodzi w stałej temperaturze zwanej temperaturą topnienia; nieczyste ciało stałe Zwykle topi się w zakresie temperatur poniżej temperatury topnienia głównego składnika. Amorficzne (niekrystaliczne) substancje, takie jak szkło lub PAK, topią się stopniowo zmniejszając lepkość w miarę wzrostu temperatury, bez ostrego przejścia z ciała stałego do cieczy.,

Czytaj więcej na ten temat
szkło przemysłowe: komora do topienia
po zmieszaniu szklanej partii w mieszalnikach, jest przenoszone do budy dla psów, rodzaju Leja znajdującego się z tyłu komory topienia…

struktura cieczy jest zawsze mniej uporządkowana niż struktura krystalicznego ciała stałego i dlatego ciecz zwykle zajmuje większą objętość., Zachowanie lodu, który unosi się na wodzie, i kilku innych substancji są zauważalnymi wyjątkami od zwykłego spadku gęstości po stopieniu.

topnienie danej masy ciała stałego wymaga dodania charakterystycznej ilości ciepła, ciepła topnienia. W procesie odwrotnym, zamrażanie cieczy w celu utworzenia ciała stałego, ta sama ilość ciepła musi zostać usunięta. Ciepło fuzji lodu, ciepło potrzebne do stopienia jednego grama, wynosi około 80 kalorii; ta ilość ciepła podniesie temperaturę grama ciekłej wody z punktu zamarzania (0 °C lub 32 °F) do 80 °C (176 °F).,

Leave a Comment