smeltning

smeltning, ændring af et fast stof til en væske, når der påføres varme. I et rent krystallinsk fast stof forekommer denne proces ved en fast temperatur kaldet smeltepunktet; et urent fast stof smelter generelt over et temperaturområde under smeltepunktet for hovedkomponenten. Amorfe (ikke-krystallinske) stoffer såsom glas eller tonehøjde smelter ved gradvist at falde i viskositet, når temperaturen hæves uden skarp overgang fra fast stof til væske.,

Læs Mere om Dette Emne
industrielle glas: Den smeltende afdeling
Efter et glas parti er blandet i blendere, er det transporteres til hundehus, en slags tragt, som ligger på bagsiden af den smeltende afdeling…

strukturen af en væske er altid mindre ordnet end det krystallinske faste stof, og derfor optager væsken almindeligvis et større volumen., Isens opførsel, der flyder på vand, og af nogle få andre stoffer er bemærkelsesværdige undtagelser fra det sædvanlige fald i densitet ved smeltning.

smeltning af en given masse af et fast stof kræver tilsætning af en karakteristisk mængde varme, fusionsvarmen. I den omvendte proces skal frysningen af væsken til dannelse af det faste stof fjernes den samme mængde varme. Den smeltevarme for is, er den varme, der kræves for at smelte et gram, er omkring 80 kalorier; denne mængde varme vil hæve temperaturen i et gram af flydende vand fra frysepunktet (0 °C eller 32 °F) 80 °C (176 °F).,

Leave a Comment