Modlitwa za rodzinę

Modlitwa za naszą rodzinę jest czymś, co powinniśmy robić codziennie. Na tej stronie znajdziesz różne potężne modlitwy za rodzinę i cytaty biblijne, aby Twoja rodzina była blisko. Czytaj je na głos lub w ciszy.

cuda się spełniają!, Wyślij swoją modlitwę do Kościoła Grobu Świętego w Jerozolimie:

Modlitwa za moją rodzinę

Panie Jezu, pobłogosław i módl się za mnie i moją rodzinę. Pod Twoją ochroną wypełnij nasze życie w harmonii, nadziei i zdrowiu. Modlę się o znak Miłosierdzia, ocal nas finansowym cudem z długów. Znajdźmy pokój i umiejmy żyć w domu z naturą i napełniajmy nasze serca Duchem Świętym. Modlę się do Wszystkich Świętych i Najświętszej Maryi Panny, Panie, zmiłuj się, Amen.,

Modlitwa o jedność rodziny

Panie, chcę ci podziękować za tę cenną moją rodzinę. Za talenty i dobre rzeczy, które dałeś każdemu z nas. Proszę nas zjednoczyć, a nasza więź silna, gdy mijają dni. Prowadź nas, chroń nas i wyposażaj nas, aby czynić Twoją wolę każdego dnia. Dziękuję ci za wszystko, czym jesteś i za wszystko, co nam dałeś.

werset biblijny o jedności rodziny

„Czcij ojca swego i matkę swoją, aby twoje dni były długie w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg twój.,”

Exodus 20:12

Modlitwa o ochronę rodziny

Panie Jezu, Pobłogosław mnie i moją rodzinę. Pod Twoją ochroną wypełnij nasze życie w harmonii, nadziei i zdrowiu. Modlę się o znak Miłosierdzia, ocal nas finansowym cudem z długów. Znajdźmy pokój i umiejmy żyć w domu z naturą i napełniajmy nasze serca Duchem Świętym.

Amen!

Modlitwa o uzdrowienie rodziny

Drogi Boże, proszę przebacz i ulecz moją rodzinę z całego bólu i sporów, które mieliśmy przez lata. Proszę, uczyń nas uniżonymi i kochającymi się nawzajem., Dziękujemy za napełnienie naszych serc empatią, miłością i zrozumieniem. Dziękujemy za przekształcenie naszego związku poprzez twoją miłość. Niech ich związek zostanie odnowiony i uzdrowiony przez to doświadczenie.

modlę się, aby nasza rodzina była wypełniona szczęściem, pięknymi wspomnieniami i pokojem.

Dziękuję Ci Panie. Dziękuję, że nie opuściłeś nas tym razem. To dzięki twojej miłości nasze serca się uleczą.

Amen

Modlitwa o zjednoczenie naszej rodziny

Drogi Boże nasza rodzina od roku nie żyje. Masz moc, aby połączyć tę rodzinę z powrotem w Chrystusie., Nie pozwól zła wygrać jesteś wszechmocny i potężny kto wierzy, będzie mieć swoją rodzinę z powrotem razem. Jezus w tobie ufam. Amen

Pobłogosław mnie i moją rodzinę Modlitwa

Panie Jezu,

proszę Pobłogosław mnie i moją rodzinę. Pod Twoją ochroną wypełnij nasze życie w harmonii, nadziei i zdrowiu. Modlę się o znak Miłosierdzia, ocal nas finansowym cudem z długów. Znajdźmy pokój i umiejmy żyć w domu z naturą i napełniajmy nasze serca Duchem Świętym. Modlę się do Wszystkich Świętych i Najświętszej Maryi Panny, Panie, zmiłuj się, Amen.,

krótka modlitwa za rodzinę

Drogi Panie, modlę się o przywrócenie małżeństwa moim rodzicom. Modlę się o przywrócenie mojej rodziny. Pomóż nam zaufać tobie i pomóż nam być rodziną Bożą. Modlę się, abyście pomogli moim rodzicom kochać się nawzajem, być wiernymi sobie i sobie nawzajem.

Krótki werset biblijny o rodzinie

„mężowie, Miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował kościół i oddał się za niego.”

Efezjan 5:25

Modlitwa o przełom w rodzinie

Drogi Panie, moja rodzina i ja potrzebujemy desperackiego przełomu. Mamy wiarę i modlimy się, by nasze życie zmieniło się lepiej., Żyjemy z rodzinami i przeżywamy wiele nieszczęśliwych chwil.

Amen

Modlitwa o pokój rodzinny

Panie,

proszę, abyś nadal czuwał nad moimi dziećmi i rodziną.

daj nam spokój i ciszę z każdej złej sytuacji, która nas spotka.

Zaprowadź pokój w moim sercu, aby każda sytuacja była w porządku, panie.

modlę się w Twoje imię, Amen

Modlitwa o przebaczenie rodziny

Drogi Boże,

proszę módl się za nami, aby nasza rodzina mogła przebaczyć.,

moja córka i ja jesteśmy w tej chwili w separacji i czuję, że to zły wpływ na jej życie, próbując zmienić jej wiarę w Naszego Pana Jezusa.. Mam też nową wnuczkę, którą chcę zobaczyć ..Mam złamane serce.

módl się także za wszystkich cierpiących w tych niepewnych czasach..aby Jezus czuwał i chronił dzieci i zbliżał do niego rodziny.

Dziękuję.

Dzieje Apostolskie 16:31 – „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony—ty i dom twój.,”

Modlitwa za mojego Syna

Drogi Ojcze Niebieski,

proszę módl się za mojego syna, który cierpi na ciężką depresję i znajduje się w krytycznym punkcie zwrotnym. Proszę, módl się, aby wyszedł z ciemności, która go więzi i wkrótce powróci do światła Bożego.

Amen

Modlitwa o cud za moją córkę

proszę o modlitwę o cud za moją córkę. Poproś Jezusa i naszą Najświętszą Maryję Dziewicę, aby dotknęli jej serca i poprowadzili ją do światła i drogi Jezusa., Proszę, módlcie się, że ona zmieni swoje serce i wróci do kościoła i sakramentów i będzie trzymać ją z dala od złych wad. Proszę, módl się, by upór, który zbudowała, opuścił ją i obdarzył mądrością, aby zobaczyć, co jest dobre, a co złe i trzymać się z dala od grzechu.

Jezu ufam Tobie.

Modlitwa o ochronę członków rodziny

Panie, proszę o ochronę i bezpieczeństwo mojego współmałżonka, moich dzieci, moich rodziców, członków mojej rodziny i mnie dzisiaj. Proszę prowadź nas swoimi potężnymi rękami dzisiaj i zawsze. Wybaw nas od każdego wroga i zła, które próbują utrudniać nam drogę., Nie pozwól, by drogi wroga oślepiły nasze oczy. Wiemy, że jesteś dla nas, żeby nikt nas nie powstrzymał. Proszę, czuwaj nad nami i prowadź nas bezpiecznie przez cały ten dzień, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do domu, Ojcze. Amen.

Modlitwa o niespokojny związek rodzinny

Ojcze Niebieski, w duszach wielu członków mojej rodziny trwa wojna. Nie będę milczał na ten temat i modlę się, abyście się nimi opiekowali. Również dziś przychodzę do was, aby modlić się o zbawienie mojej rodziny. Panie, niech moja rodzina cię zna., Modlę się, aby nauczyli się cię pragnąć tak jak ja. Modlę się, aby nauczyli się stać silni w obliczu prób i ucisków w życiu. Kiedy ludzie je powalają, modlę się, aby stali w Tobie silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Modlę się, aby okazywali miłość zamiast zemsty na tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Daj mi siłę, by wytrwać w kłopotach, które dziś nadejdą. Nadszedł czas, aby wznieść się ponad grzech, który przychodzi na mnie i na członków mojej rodziny. W Twoim cennym imieniu modlę się o te rzeczy.,

Modlitwa za wnuki

Ojcze Niebieski, pobłogosławiłeś mnie drogocennymi wnukami, a ja jestem zawsze bardzo wdzięczny! Modlę się za te małe dusze, Panie. Chcę również podziękować za moje własne dzieci. Ja podniosłem je, aby cię chwalić, i patrzeć na Ciebie we wszystkim. Dziś wznoszę do Ciebie moje wnuki, Panie. Te maluchy są drogocennymi klejnotami w twoich oczach, jak również w moich i naszej rodzinie. Proszę czuwać nad nimi każdego dnia. Dbaj o ich bezpieczeństwo i prowadź ich we wszystkim, co robią. Proszę o to w Twoim cennym imieniu.,

Amen.

Modlitwa o uzdrowienie mojego małżeństwa

Drogi Boże,

chciałbym się modlić o moje małżeństwo.

chciałabym się modlić o uzdrowienie w moim małżeństwie za mnie& mój mąż. Że się kochamy i szanujemy. Że szanujemy & kochamy się coraz bardziej każdego dnia.

W imię Jezusa!

Amen

Modlitwa o siłę twojej rodziny

proszę oświeć dziś moją rodzinę, Panie., Daj nam siłę, by przezwyciężyć wszystkie trudności, z którymi obecnie mamy do czynienia, i chroń nas przed wszelkimi problemami, które napotkamy w przyszłych dniach. Panie, proszę, połącz nas tak, jak powinniśmy być. Niech miłość, która nas łączy, rośnie w siłę, gdy wypełniamy drogę i pragnienia, które przed każdym z nas przedłożyłeś. Udziel mojej rodzinie przebaczenia za wszystkie grzechy, które popełniliśmy przeciwko sobie.

Amen.

Modlitwa o zdrową ciążę

Dziękuję Ci Ojcze za dziecko, które zaraz się urodzi., Panie, modlę się, abyś chronił to nienarodzone dziecko, które jest połączone w łonie matki, i modlę się, Panie, abyś dał łaskę dla bezpiecznego i zdrowego porodu we właściwym czasie.

niech to dziecko dorośnie do poznania i miłości Pana Jezusa, który uczyni go mądrym ku zbawieniu. Modlę się o Twoją ochronę i łaskę dla tego małego dziecka, które wkrótce zajmie swoje miejsce w tym świecie i proszę, aby wzrastało w mądrości i zrozumieniu., Strzeż i chroń zarówno matkę, jak i dziecko, gdy dzień porodu zbliża się coraz bliżej, i chroń je przed wszelkimi niebezpieczeństwami i niepewnościami w tej podróży.

Amen!

wersety biblijne o rodzinie:

„apeluję do was, bracia i siostry, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy zgadzali się ze sobą w tym, co mówicie i że nie ma między wami podziałów, ale abyście byli doskonale zjednoczeni w umyśle i myśli.”1 Koryntian 1:10

” jak dobrze i przyjemnie jest, gdy lud Boży żyje razem w jedności!,”Psalm 133:1

„przyjaciel zawsze kocha, a brat rodzi się na czas przeciwności losu.”Przypowieści Salomona 17: 17

” tak więc teraz wiara, nadzieja i miłość pozostają, te trzy; ale największą z nich jest miłość.”1 Koryntian 13: 13

Leave a Comment