Rukous perheen puolesta

perheen puolesta on jotain, mitä meidän pitäisi tehdä päivittäin. Tällä sivulla löydät erilaisia voimakkaita rukouksia perheen ja raamatun lainauksia pitää perheensä lähellä. Lue ne ääneen tai hiljaisuudessa.

ihmeet tulevat totta!, Lähetä rukouksesi Jerusalemin pyhän haudan kirkkoon:

Herra Jeesus, siunaa ja rukoile minun ja perheeni puolesta. Sinun suojeluksessasi täytä elämämme sopusointuun, toivoon ja terveyteen. Rukoilen armon merkkiä, pelastan meidät taloudellisella ihmeellä veloista. Löytäkäämme rauha ja pystykäämme elämään talossa, jossa on luontoa, ja täyttäkäämme sydämemme Pyhällä Hengellä. Rukoilen kaikkia pyhiä ja pyhää äitiämme Mariaa, Herra armahda, Aamen.,

Rukous Perheen Yhtenäisyys

Herra, haluan kiittää Teitä tästä arvokasta perhettä. Lahjoista ja hyvistä asioista, jotka olet antanut meille jokaiselle. Olkaa hyvä ja pitäkää meidät yhtenäisinä, ja siteemme vahvana, kun päivät kuluvat. Opastakaa meitä, Suojelkaa meitä ja varustakaa meidät tekemään tahtonne joka päivä. Kiitos kaikesta siitä, mitä olet ja kaikesta, mitä olet meille antanut.

Raamatun jae perheen ykseydestä

”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että päiväsi saattavat olla pitkiä siinä maassa, jonka Herra, Sinun Jumalasi, sinulle antaa.,”

Exodus 20:12

Rukous perheen suojelemiseksi

Lord Jesus, please bless me and my family. Sinun suojeluksessasi täytä elämämme sopusointuun, toivoon ja terveyteen. Rukoilen armon merkkiä, pelastan meidät taloudellisella ihmeellä veloista. Löytäkäämme rauha ja pystykäämme elämään talossa, jossa on luontoa, ja täyttäkäämme sydämemme Pyhällä Hengellä.

Aamen!

Prayer for Family Healing

Dear God, please forgive and heal my family from all the pain and riidat we had over the years. Tee meidät nöyriksi ja rakkaudellisiksi toisiamme kohtaan., Kiitos, että täytit sydämemme empatialla, rakkaudella ja ymmärryksellä. Kiitos, että muutit suhdettamme rakkautesi kautta. Uudistukoon heidän suhteensa ja parantukoon tämän kokemuksen kautta.

rukoilen, että perheemme täyttyisi onnesta, kauniista muistoista ja rauhasta.

Thank you Lord. Kiitos, ettet koskaan poistunut puoleltamme. Rakkautesi kautta sydämemme paranee.

Amen

Rukous perheenyhdistämisen puolesta

Rakas Jumala perheemme on ollut erossa vuoden. Sinulla on voima saattaa tämä perhe yhteen Kristuksessa., Älä anna pahan voittaa olet Kaikkivaltias ja voimakas, joka uskoo saa perheensä takaisin yhteen. Sinuun minä luotan. Amen

Bless Me and my Family Prayer

Lord Jesus,

please bless me and my family. Sinun suojeluksessasi täytä elämämme sopusointuun, toivoon ja terveyteen. Rukoilen armon merkkiä, pelastan meidät taloudellisella ihmeellä veloista. Löytäkäämme rauha ja pystykäämme elämään talossa, jossa on luontoa, ja täyttäkäämme sydämemme Pyhällä Hengellä. Rukoilen kaikkia pyhiä ja pyhää äitiämme Mariaa, Herra armahda, Aamen.,

lyhyt rukous perheen puolesta

Rakas Herra, rukoilen, että palautat vanhempieni avioliiton. Rukoilen, että palautat perheeni. Auta meitä luottamaan sinuun ja auta meitä olemaan Jumalan perhe. Rukoilen, että autatte vanhempiani rakastamaan toisianne, olemaan uskollisia teille ja toisillenne.

lyhyt Raamatunjake perheestä

”aviomiehet, rakastakaa vaimojanne, aivan kuten Kristus rakasti kirkkoa ja antautui hänen puolestaan.”

efesolaisille 5:25

Rukous perheen läpimurron puolesta

Rakas Herra, perheeni ja minä tarvitsemme epätoivoisen läpimurron. Meillä on uskoa ja rukoilemme, että elämämme muuttuisi paremmin., Elämme perheiden kanssa ja meillä on paljon onnettomia hetkiä.

Amen.

Rukous Perheen Rauhaa

Herra,

pyydän, että jatkat vahtimaan lapsiani ja perhettäni.

anna meille rauhaa ja hiljaisuutta mistä tahansa ikävästä tilanteesta, joka tulee tiellemme.

laita sydämeeni rauha, että mikä tahansa tilanne on ihan hyvä, Herra.

rukoilen, teidän nimi, Aamen

Rukous Perheen Anteeksianto

Rakas Jumala,

rukoilkaa meille, että meidän perhe voi antaa anteeksi.,

tyttäreni ja minä olemme vieraantuneet tällä hetkellä, ja minusta tuntuu, se on huono vaikutus hänen elämänsä yrittää muuttaa hänen uskonsa Herramme Jeesus.. Minulla on myös uusi lapsenlapsi, jonka haluan nähdä ..Olen särkynyt sydän.

myös rukoilevat kaikkien kärsimysten puolesta näinä epävarmoina aikoina..että Jeesus valvoisi ja suojelisi lapsia ja toisi perheitä lähemmäksi häntä.

Kiitos.

Apostolien teot 16:31 – ”usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut—sinä ja huonekuntasi.,”

Rukouksen Poikani

Rakas Taivaallinen Isä,

rukoilkaa poikani, joka kärsii vakavasta masennuksesta ja on kriittisessä käännekohdassa. Rukoile, että hän tulee pimeydestä, joka vangitsee hänet ja palaa pian Jumalan valoon.

Amen.

Ihme Rukous Tyttäreni

Ota rukoilla rukous ihme tyttärelleni. Pyydä Jeesusta ja siunattua Neitsyt Mariaamme koskettamaan hänen sydäntään ja opastamaan hänet Jeesuksen valoon ja polulle., Rukoile, että hän muuttaa mielensä ja palaa kirkkoon ja sakramentteihin ja pitää hänet erossa paheista. Rukoile, että hänen itsepäisyytensä jättää hänet ja antaa viisautensa nähdä, mikä on oikein ja väärin, ja pysyä erossa synnistä.

JESUS I TRUST IN YOU.

Rukous Suojaa Yli perheenjäsenet

Lord, pyydän suojelua ja turvallisuutta yli puolisoni, lapseni, vanhempani, perheeni jäsenet ja minä tänään. Johdattakaa meitä mahtavilla käsillänne tänään ja aina. Vapauta meidät kaikista vihollisista ja pahoista, jotka yrittävät estää tiemme., Älä anna vihollisen teiden sokaista silmiämme. Tiedämme, että olet meitä varten, jotta kukaan ei voisi estää meitä. Ole hyvä ja vahdi meitä kaikkia turvallisesti läpi tämän päivän, jotta voimme kaikki palata turvallisesti kotiin, isä. Aamen.

Rukous rauhattoman perhesuhteen puolesta

taivaallinen Isä, monien perheenjäsenteni sieluissa on käynnissä sota. En aio vaieta tästä, ja rukoilen, että huolehdit heistä. Tulen myös tänään luoksenne rukoilemaan perheeni pelastusta. Luoja, tuntukoon perheeni sinut., Rukoilen, että he oppivat himoitsemaan sinua niin kuin minäkin. Rukoilen, että he oppivat seisomaan vahvoina elämän koettelemusten ja ahdistusten edessä. Kun ihmiset kaatavat heidät, rukoilen, että he nousevat sinussa vielä vahvemmin kuin koskaan ennen. Rukoilen, että he osoittavat rakkautta koston sijaan niille, jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan. Anna minulle voimaa kestää kaikki ongelmat, jotka tulevat minun tavallani tänään. On aika nousta sen synnin yläpuolelle, joka minuun ja perheenjäseniini kohdistuu. Rukoilen näitä asioita sinun Kallisarvoisessa nimessäsi.,

Rukous lapsenlapsille

taivaallinen Isä, olet siunannut minua arvokkailla lapsenlapsilla, ja olen aina niin kiitollinen! Rukoilen näiden sielujen puolesta, Herra. Haluan kiittää myös omista lapsistani. Olen nostanut heidät ylistämään teitä ja katsomaan teitä kaikessa. Nostan lapsenlapseni luoksesi tänään, Herra. Nämä pienokaiset ovat kallisarvoisia jalokiviä teidän silmissänne sekä minun ja meidän perheemme silmissä. Ole hyvä ja vahdi heitä joka päivä. Pidä heidät turvassa ja ohjaa heitä kaikessa, mitä he tekevät. Kysyn näitä asioita Kallisarvoisessa nimessäsi.,

Aamen.

Rukous avioliittoni parantamiseksi

Rakas Jumala,

haluaisin rukoilla avioliittoni puolesta.

haluaisin rukoilla parantumista avioliitossani minulle & mieheni. Että rakastamme toisiamme ja kunnioitamme toisiamme. Että me kunnioitamme & rakastamme toisiamme enemmän joka päivä.

Jeesuksen nimessä!

Aamen

Rukous perheesi voiman puolesta

valaise valoasi perheelleni tänään, Herra., Anna meille voimaa voittaa kaikki vaikeudet, joita parhaillaan käsittelemme, ja suojele meitä kaikilta ja kaikilta ongelmilta, joita saatamme kohdata tulevina päivinä. Herra, tuo meidät yhteen niin kuin on tarkoitettu. Kasvakoon rakkaus, joka meitä sitoo, vain voimakkaammaksi täyttäessämme sen polun ja halut, jonka olette asettaneet eteemme. Anna perheelleni anteeksi kaikki syntimme, jotka olemme tehneet toisiamme vastaan.

Aamen.

Rukous terveen raskauden puolesta

Kiitos isälle pienestä vauvasta, joka on syntymässä., Herra, rukoilen, että voisitte suojella sikiötä, joka on neuloa yhdessä hänen/hänen äidin kohdussa, ja minä rukoilen, Herra, että Sinulla olisi antaa armon turvallinen ja terveellinen toimitus oikeaan aikaan.

May this baby grow up to know and love the Lord Jesus, which will make him / her wise to salvation. Rukoilen sinun suojelustasi ja armoasi tämän pienen lapsen puolesta, joka on pian ottamassa paikkansa tässä maailmassa, ja pyydän, että hän voisi kasvaa viisaudessa ja ymmärryksessä., Vahdi ja suojele sekä äitiä että lasta, kun toimituspäivä lähestyy, ja pidä heidät erossa kaikista tämän matkan vaaroista ja epävarmuuksista.

Aamen!

Raamatunjakeet perheestä:

”vetoan teihin, veljet ja sisaret, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kaikki olette samaa mieltä keskenään siitä, mitä sanotte ja ettei keskuudessanne ole jakaumia, vaan että olette täysin yksimielisiä mieleltänne ja ajatuksissanne.”1 Corinthians 1: 10

”kuinka hyvää ja miellyttävää onkaan, kun Jumalan kansa elää yhdessä ykseydessä!,”Psalmi 133: 1

”ystävä rakastaa kaikkina aikoina, ja veli syntyy vastoinkäymisten ajaksi.”Sananlaskut 17:17

”Joten nyt usko, toivo ja rakkaus yhdessä, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.”1 Corinthians 13: 13

Leave a Comment