gebed voor familie

bidden voor onze familie is iets wat we dagelijks moeten doen. Op deze pagina vindt u verschillende krachtige gebeden voor familie en Bijbelcitaten om uw familie dichtbij te houden. Lees ze hardop of in stilte.

Wonderen komen uit!, Zend uw gebed naar de Kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem:

gebed voor mijn familie

Heer Jezus, zegen en bid voor mij en mijn familie. Onder uw bescherming vul ons leven in harmonie, hoop en gezondheid. Ik bid voor een teken van genade, red ons met een financieel wonder uit de schulden. Laten we vrede vinden en in staat zijn om in een huis met de natuur te leven en ons hart te vullen met de Heilige Geest. Ik bid tot alle heiligen en onze Heilige Moeder Maria, Heer heb genade, Amen.,

gebed voor de eenheid van het gezin

Heer, Ik wil u bedanken voor deze kostbare familie van mij. Voor de talenten en goede dingen die je ieder van ons hebt gegeven. Houd ons alsjeblieft verenigd, en onze band sterk als de dagen verstrijken. Leid ons alstublieft, bescherm ons en rust ons uit om elke dag Uw wil te doen. Dank u voor alles wat u bent en alles wat u ons hebt gegeven.”Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen lang mogen zijn in het land dat de Heer, uw God, U geeft.,”

Exodus 20:12

gebed voor bescherming van het gezin

Heer Jezus, zegen mij en mijn familie. Onder uw bescherming vul ons leven in harmonie, hoop en gezondheid. Ik bid voor een teken van genade, red ons met een financieel wonder uit de schulden. Laten we vrede vinden en in staat zijn om in een huis met de natuur te leven en ons hart te vullen met de Heilige Geest.

Amen!Lieve God, vergeef en genees mijn familie van alle pijn en geschillen die we door de jaren heen hadden. Maak ons alstublieft nederig en liefdevol voor elkaar., Dank u voor het vullen van onze harten met empathie, liefde en begrip. Dank u voor het transformeren van onze relatie door uw liefde. Moge hun relatie vernieuwd en geheeld worden door deze ervaring.ik bid dat onze familie gevuld zal zijn met geluk, mooie herinneringen en vrede.

Dank u Heer. Bedankt dat je deze keer nooit van onze kant bent weggegaan. Het is door jullie liefde dat onze harten zullen Helen.

Amen

Gebed om onze familie te herenigen

Lieve God onze familie is een jaar uit elkaar geweest. Je hebt de macht om deze familie weer samen te brengen in Christus., Laat de boze niet winnen Je bent almachtig en machtig wie gelooft dat zijn familie weer bij elkaar zal zijn. Jezus in jou vertrouw ik. Amen

zegen mij en mijn familie gebed

Heer Jezus,

zegen mij en mijn familie. Onder uw bescherming vul ons leven in harmonie, hoop en gezondheid. Ik bid voor een teken van genade, red ons met een financieel wonder uit de schulden. Laten we vrede vinden en in staat zijn om in een huis met de natuur te leven en ons hart te vullen met de Heilige Geest. Ik bid tot alle heiligen en onze Heilige Moeder Maria, Heer heb genade, Amen.,

kort gebed voor familie

Lieve Heer, Ik bid dat u het huwelijk van mijn ouders herstelt. Ik bid dat je mijn familie terugbrengt. Help ons vertrouwen in U en help ons een familie van God te zijn. Ik bid dat jullie mijn ouders helpen elkaar lief te hebben, trouw te zijn aan jullie en elkaar.”echtgenoten, heb uw vrouwen lief, net zoals Christus de kerk liefhad en zichzelf voor haar opgaf.”

Efeziërs 5: 25

gebed voor familie Doorbraak

Lieve Heer, mijn familie en ik hebben een wanhopige doorbraak nodig. We hebben geloof en bidden dat ons leven een betere verandering ondergaat., We leven met gezinnen en hebben veel ongelukkige momenten.

Amen

gebed voor vrede in het gezin

Heer,

Ik vraag dat u blijft waken over mijn kinderen en mijn familie.

geef ons rust en stilte van elke slechte situatie die onze kant op komt.leg vrede in mijn hart dat elke situatie prima zal zijn, Heer.

Ik bid in uw naam, Amen

gebed voor familie vergeving

Lieve God,

bid voor ons dat onze familie kan vergeven.,mijn dochter en ik zijn vervreemd op dit moment en ik voel dat het een slechte invloed is in haar leven om haar geloof in onze Heer Jezus te veranderen.. Ook heb ik een nieuwe kleindochter die Ik wil zien ..Ik heb een gebroken hart.

bid ook voor al het lijden in deze onzekere tijden..dat Jezus de kinderen waakt en beschermt en families dichter bij hem brengt.

Dank u.

Handelingen 16: 31 – ” geloof in de Heer Jezus, en je zult gered worden-jij en je huisgezin.,”

gebed voor mijn zoon

lieve hemelse Vader,

bid alstublieft voor mijn zoon die lijdt aan een ernstige depressie en zich op een kritiek keerpunt bevindt. Bid alstublieft dat hij uit de duisternis komt die hem gevangen houdt en spoedig terugkeert naar het licht van God.

Amen

Miracle Prayer for My Daughter

bid alsjeblieft voor een gebed voor miracle voor mijn dochter. Vraag Jezus en onze Heilige Maagd Maria om haar hart aan te raken en haar naar het licht en de weg van Jezus te leiden., Bid alstublieft dat ze van gedachten zal veranderen en terug zal komen naar de kerk en de sacramenten en haar weg zal houden van slechte ondeugden. Bid alsjeblieft dat de koppigheid die ze heeft opgebouwd haar zal verlaten en haar wijsheid zal schenken om te zien wat goed en fout is en weg te blijven van zonde.

Jezus Ik vertrouw op u.

gebed voor bescherming over familieleden

Heer, Ik vraag om bescherming en veiligheid over mijn echtgenoot, mijn kinderen, mijn ouders, Mijn familieleden en mijzelf vandaag. Leid ons alstublieft met uw machtige handen vandaag en altijd. Verlos ons van elke vijand en kwaad dat onze weg probeert te belemmeren., Laat de wegen van de vijand onze ogen niet verblinden. We weten dat je voor ons bent, zodat niemand ons ooit kan stoppen. Waak over ons en leid ons allemaal veilig gedurende deze dag, zodat we allemaal veilig thuis kunnen komen, vader. Amen.gebed voor een onrustige familierelatie hemelse Vader, er is een oorlog gaande in de zielen van veel van mijn familieleden. Ik zal hier niet over zwijgen, en ik bid dat u voor hen zult zorgen. Ik kom vandaag ook naar jullie om te bidden voor de redding van mijn familie. Moge mijn familie U kennen., Ik bid dat ze zullen leren naar je te verlangen, net als ik. Ik bid dat ze zullen leren om sterk te staan in het aangezicht van beproevingen en beproevingen in het leven. Als mensen ze neerslaan, bid ik dat ze sterker in je staan dan ooit tevoren. Ik bid dat ze liefde tonen in plaats van wraak te nemen op degenen die het niet met hen eens zijn. Geef me de kracht om door te gaan met alle problemen die vandaag op mijn pad komen. Het is tijd om boven de zonde uit te stijgen die op mij en die van mijn familieleden komt. Het is in uw kostbare naam dat ik deze dingen bid.,

gebed voor kleinkinderen

hemelse Vader, U hebt mij gezegend met kostbare kleinkinderen, en ik ben zo dankbaar! Ik bid voor deze kleine zielen, Heer. Ik wil je ook bedanken voor mijn eigen kinderen. Ik heb hen opgewekt om u te loven, en om u in alle dingen te zien. Ik breng vandaag mijn kleinkinderen naar u toe, Heer. Deze kleintjes zijn kostbare edelstenen in uw ogen, evenals in de mijne, en die van onze familie. Waak alsjeblieft elke dag over hen. Bewaar hen en leid hen in wat zij doen. Ik vraag deze dingen in uw dierbare naam.,

Amen.

gebed voor genezing van mijn huwelijk

Lieve God,

Ik zou graag voor mijn huwelijk bidden.

Ik zou graag bidden voor genezing in mijn huwelijk voor mij & mijn man. Dat we van elkaar houden en elkaar eren. Dat we respect hebben voor & elke dag meer van elkaar houden.

In Jezus naam!

Amen

gebed voor de kracht van uw familie

alstublieft schijn uw licht op mijn familie vandaag, Heer., Geef ons de kracht om alle moeilijkheden te overwinnen waarmee we momenteel te maken hebben, en bescherm ons tegen alle problemen die we in de komende dagen kunnen tegenkomen. Heer, breng ons bij elkaar zoals we bedoeld zijn. Moge de liefde die ons bindt alleen maar sterker worden als we het pad en de verlangens vervullen die jullie voor ieder van ons hebben uiteengezet. Schenk mijn familie vergeving voor de zonden die wij elkaar hebben aangedaan.

Amen.

gebed voor een gezonde zwangerschap

Dank u vader voor de kleine baby die op het punt staat geboren te worden., Heer, Ik bid dat u dit ongeboren kind wilt beschermen dat in de schoot van zijn/haar moeder wordt gebreid, en ik bid Heer dat u genade wilt geven voor een veilige en gezonde bevalling op het juiste moment.Moge deze baby opgroeien om de Heer Jezus te kennen en lief te hebben, wat hem/haar wijs zal maken tot verlossing. Ik bid voor jullie bescherming en genade voor deze kleine baby die binnenkort zijn/haar plaats in deze wereld zal innemen, en ik vraag dat hij/zij mag groeien in wijsheid en begrip., Bescherm en bescherm zowel moeder als kind nu de dag voor de bevalling steeds dichterbij komt, en houd ze tegen alle gevaren en onzekerheden in deze reis.

Amen!

Bijbelverzen over familie:

“Ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u het allemaal met elkaar eens bent in wat u zegt en dat er geen verdeeldheid onder u is, maar dat u volmaakt verenigd bent in geest en gedachte.”1 Korintiërs 1: 10

” hoe goed en aangenaam is het wanneer Gods volk Samenleven in eenheid!,”Psalm 133: 1

” A friend loves at all times, and a brother is born for a time of tegenspoed.”Spreuken 17: 17

” dus nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de grootste van deze is liefde.”1 Korintiërs 13: 13

Leave a Comment