«Middag-gaffel» misdannelse etter fall

FP diagnostisert en Colles fraktur, som er manifestert av en distale radius fraktur med dorsal vinkling sett på delvis utsikt. Distale radius frakturer er vanlig—særlig i postmenopausal kvinner. Den klassiske historien er et fall på utstrakt hånd.

hos pasienter eldre enn 40 år er det en sterk sammenheng med osteoporose., Pasienter med lav-effekt distale radius fraktur har en høyere forekomst av osteoporose enn alder-matchede kontroller uten brudd.

Behandling er enten operative eller ikke-operativ, basert på graden av vekt og av pasientens alder. I en studie, åpne reduksjon og intern fiksering ble sammenlignet med lukket reduksjon og kastet fiksering hos pasienter eldre enn 65 år med en ustabil fordrevne radial brudd. Etterforskerne fant at ved 12 måneder var det ingen forskjell i omfanget av bevegelse, smerte, eller funksjon.,

I dette tilfellet, FP plassert en splint på pasientens håndledd og henviste henne til en orthopedist for å diskutere behandlingsalternativer.

Du kan nå få den andre utgaven av den Color Atlas of Familie Medisin som en app ved å klikke på denne linken: usatinemedia.com

Leave a Comment