“Middag-gaffel” deformitet efter fald

FP diagnosticeret en Colles fraktur, som er manifesteret ved en distal radius fraktur med dorsal vinkling set på den laterale udsigt. Distale radiusfrakturer er almindelige-især hos postmenopausale kvinder. Den klassiske historie er et fald på en udstrakt hånd.

hos patienter over 40 år er der en stærk forbindelse med osteoporose., Patienter med lav effekt distale radiusfrakturer har højere osteoporose end aldersmatchede kontroller uden brud.

behandling er enten operativ eller ikke-operativ, baseret på graden af forskydning og patientens alder. I en undersøgelse blev åben reduktion og intern fiksering sammenlignet med lukket reduktion og støbefiksering hos patienter over 65 år med en ustabil forskudt radial brud. Efterforskerne fandt, at der efter 12 måneder ikke var nogen forskel i bevægelsesområde, smerte eller funktion.,

i dette tilfælde placerede FP en skinne på patientens håndled og henviste hende til en ortopæd for at diskutere behandlingsmuligheder.

Du kan nu få den anden udgave af Color Atlas of Family Medicine som en app ved at klikke på dette link: usatinemedia.com

Leave a Comment