deformacja po upadku

FP zdiagnozował złamanie Collesa, które objawia się złamaniem dystalnego kości promieniowej z kątowaniem grzbietowym widocznym w widoku bocznym. Złamania kości promieniowej dystalnej są częste—zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Klasyczna historia to upadek na wyciągniętą rękę.

u pacjentów w wieku powyżej 40 lat istnieje silny związek z osteoporozą., U pacjentów ze złamaniami dystalnych kości promieniowych o małym oddziaływaniu występuje wyższy odsetek osteoporozy niż w grupie kontrolnej dopasowanej do wieku bez złamań.

leczenie jest operacyjne lub nieoperacyjne, w zależności od stopnia przemieszczenia i wieku pacjenta. W jednym z badań porównano redukcję otwartą i fiksację wewnętrzną z redukcją zamkniętą i fiksacją odlewu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat z niestabilnym przemieszczonym złamaniem promieniowym. Badacze stwierdzili, że po 12 miesiącach nie było różnicy w zakresie ruchu, bólu lub funkcji.,

w tym przypadku FP założyła szynę na nadgarstku pacjentki i skierowała ją do ortopedy w celu omówienia możliwości leczenia.

możesz już otrzymać drugie wydanie kolorowego Atlasu Medycyny Rodzinnej w formie aplikacji klikając w ten link: usatinemedia.com

Leave a Comment