Foton Enhet Kalkulator


Beregning Teori

Foton Energi og Bølgelengde

energi av lyset (eller foton energi), E, er omvendt proporsjonal med bølgelengden ved ligningen:

E = hc/l (ligning 1)

hvor h er plancks konstant (6.6261 x 10-34 J*s) og c er lysets hastighet (2.9979 x 108 m/s).

Foton energi kan uttrykkes ved hjelp av en hvilken som helst enhet av energi som electronvolt (eV) eller Joule (J)., For kort bølgelengde kilder i EUV til X-ray utvalg, forskere ofte diskutere foton energi i enheter av eV (eller keV for hardt X-stråler) ut av bekvemmelighet. Det Internasjonale Systemet av Mengder (SI) har definert 1 eV til den nøyaktige verdien av 1.602176634×10-19 J. ligning 1 ovenfor kan bli omskrevet for foton energi i eV og bølgelengde i nm som:

E (eV) = 1239.8 / l (nm) (ligning 2)

Flux og Strøm

Strøm (S) er frekvensen av energi overføring med SI-enhet for 1 Watt = 1 J/s., I kraft av korte bølgelengden lyskilder i EUV til X-ray utvalg er ofte uttrykt som foton flux (F) i enheter av fotoner per sekund (ph/s). Gjennomsnittlig kraft er knyttet til flux og foton energi ved:

P = F × E (ligning 3)

P = F × hc/l (ligning 4)

P (mW) = 1.989 × 10-10 × F/l (nm) (ligning 5)

Leave a Comment