Foton Unitate de Calculator


Calcul Teoria

Foton de Energie și lungimea de Undă

energia luminii (sau foton de energie), de exemplu, este invers proporțională cu lungimea de undă de ecuația:

E = hc/l (ecuația 1)

în cazul în care h este constanta lui Planck (6.6261 x 10-34 J*s) iar c este viteza luminii (2.9979 x 108 m/s). energia fotonică poate fi exprimată folosind orice unitate de energie, cum ar fi electronvolt (eV) sau Joule (J)., Pentru sursele scurte de lungime de undă din gama EUV până la raze X, cercetătorii discută adesea energiile fotonice în unități de eV (sau keV pentru raze X dure) din comoditate. Sistemul Internațional de Cantități (SI) au definit 1 eV valoarea exactă a 1.602176634×10-19 J. Astfel, ecuația 1 de mai sus poate fi rescris pentru foton de energie în eV și lungimea de undă în nm ca:

E (eV) = 1239.8 / l (nm) (ecuația 2)

Flux și Puterea

Putere (P) este rata transferului de energie cu unitatea SI de 1 Watt = 1 J/s., Puterea surselor de lumină cu lungime de undă scurtă în intervalul EUV până la raze X este adesea exprimată ca flux de fotoni (F) în unitățile de fotoni pe secundă (ph/s). Puterea medie este legat de flux și foton de energie:

P = F × E (ecuația 3)

P = F × hc/l (ecuația 4)

P (mW) = 1.989 × 10-10 × F/l (nm) (ecuația 5)

Leave a Comment