Kalkulator jednostki fotonu


teoria obliczeń

energia fotonu i długość fali

energia światła (lub energia fotonu), E, jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali przez równanie:

e = hc/L (równanie 1)

Gdzie H jest stałą Plancka (równanie 1)

6,6261 X 10-34 J*S), A C to prędkość światła (2,9979 x 108 m / s).

energia fotonu może być wyrażona za pomocą dowolnej jednostki energii, takiej jak elektronowolt (eV) lub dżul (J)., W przypadku źródeł o krótkich długościach fali w zakresie EUV do promieniowania rentgenowskiego, naukowcy często omawiają Energie fotonów w jednostkach eV (lub keV dla twardych promieni rentgenowskich) z wygody. Międzynarodowy System wielkości (SI) zdefiniował 1 eV do dokładnej wartości 1.602176634×10-19 J. tak więc, równanie 1 powyżej może być przepisane dla energii fotonu w eV i długości fali w nm jako:

E (eV) = 1239.8 / l (nm) (równanie 2)

strumień i moc

Moc (P) jest szybkość transferu energii z jednostką si 1 wat = 1 j/s., Moc źródeł światła o krótkiej długości fali w zakresie EUV do promieniowania rentgenowskiego jest często wyrażana jako strumień fotonów (F) w jednostkach fotonów na sekundę (ph/s). Średnia moc jest związana z energią strumienia i fotonu przez:

P = F × E (równanie 3)

P = f × hc/L (równanie 4)

p (mW) = 1,989 × 10-10 × F/L (nm) (równanie 5)

Leave a Comment