BUKTEN

Logget på September 25, 1555, Freden i Augsburg var en avtale mellom den Hellige Romerske Keiser Karl V og en allianse av Lutherske fyrster som banet vei for større religiøs frihet i Vest-Europa. Traktaten tillatt for prinsen av hver stat i det Hellige Romerske Imperium til å bestemme enten Lutheranism eller Katolisismen som den offisielle religionen i det domene som han vart konge., Under traktaten, innbyggerne og fag på et gitt staten—ved erklæringen av den offisielle religionen i sa state—som ikke var i overensstemmelse med den annonserte religion ble gitt en frist som de kunne flytte til et sted hvor de kan praktisere fritt deres ønskede religion. Ikke bare gjorde dette paradigmeskifte formidle den Katolske Kirken i en mindre absolutistiske lys, men det er også merket en tendens til å tro på betydningen av den enkelte og av hans preferanser i religionsutøvelse.,(Bilde Kilde: Ukjent , via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=533576)

Leave a Comment