COVE (Dansk)

underskrevet den 25.September 1555 var Augsburgs fred en aftale mellem den hellige romerske kejser Charles V og en alliance af lutherske fyrster, der banede vejen for større religionsfrihed i Vesteuropa. Traktaten tillod prinsen af hver stat inden for Det Hellige Romerske Imperium at beslutte enten Lutheranisme eller romersk katolicisme som den officielle religion i det domæne, som han regerede over., I henhold til traktaten, borgerne og emner af en given stats—efter erklæringen af den officielle religion i sagde, at staten—som ikke er i overensstemmelse med meddelte, religion var forudsat en afdragsfri periode, hvor de kunne flytte til et sted, hvor de kunne øve sig frit deres ønskede religion. Dette paradigmeskifte formidlede ikke alene Den Katolske Kirke i et mindre absolutistisk lys, men det fremhævede også en tendens til en tro på individets betydning og hans præferencer i religiøs overholdelse.,(Billedkilde: ukendt , via Commonsikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=533576)

Leave a Comment