COVE (Čeština)

podepsaný 25. září 1555 byl Augsburský mír dohodou mezi Svatým římským císařem Karlem V. a aliancí luteránských knížat, která vydláždila cestu pro větší náboženskou svobodu v západní Evropě. Smlouva umožnila princi každého státu ve Svaté římské Říši rozhodnout o luteránství nebo římském katolicismu jako oficiálním náboženství v oblasti, nad níž vládl., Podle smlouvy, občané a subjekty daného státu—na prohlášení oficiálního náboženství v rámci státu—kteří nebyli v dohodě s oznámila, náboženství poskytl lhůtu, v níž mohli přemístit na místo, kde by mohli praktikovat svobodně své požadované náboženství. Nejen, že tento posun v paradigmatu zprostředkovat Katolická Církev v méně absolutistický světlo, ale zdůraznila také trend směrem k víře v důležitost jednotlivce a jeho preference v dodržování náboženských zásad.,(Zdroj obrázku: Neznámý, přes Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=533576)

Leave a Comment