Bønn for Familie

Be for vår familie er noe vi bør gjøre daglig. På denne side vil du finne ulike mektig bønn for familie og bibel-sitater, for å holde familien i nærheten. Les dem høyt eller i stillhet.

– >

Mirakler blir virkelighet!, Send Din Bønn til Church of the Holy Sepulcher i Jerusalem:

Bønn for Min Familie

Jesus er Herre, vær så snill å velsigne og be for meg og min familie. Under din beskyttelse fylle våre liv i harmoni, håp og helse. Jeg ber om et tegn på nåde, redde oss med et økonomisk mirakel ut av gjeld. La oss finne fred og i stand til å leve i et hus med naturen og fylle vårt hjerte med den hellige ånd. Jeg ber for alle hellige og vår hellige mor maria, herre, miskunn deg, Amen.,

Bønn for Familien

Herre, jeg ønsker å takke Deg for denne dyrebare familie av meg. For talenter og gode ting som Du har gitt hver enkelt av oss. Vennligst holde oss samlet, og våre bånd sterk som dagene går. Vennligst guide oss, beskytter oss og utruste oss til å gjøre Din vilje hver dag. Takk for alt Du er, og alle som Du har gitt oss.

bibelvers om Familiens Enhet

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg.,»

andre Mosebok 20:12

Bønn for Familien Beskyttelse

Jesus er Herre, vær så snill å velsigne meg og min familie. Under din beskyttelse fylle våre liv i harmoni, håp og helse. Jeg ber om et tegn på nåde, redde oss med et økonomisk mirakel ut av gjeld. La oss finne fred og i stand til å leve i et hus med naturen og fylle vårt hjerte med den hellige ånd.

Amen!

Bønn for Familie Healing

Kjære Gud, vær så snill å tilgi og helbrede min familie fra alle smerter og tvister som vi hadde i løpet av årene. Vennligst gjør oss ydmyke og å elske hverandre., Takk for at du fyller våre hjerter med empati, kjærlighet og forståelse. Takk for at du forvandle vårt forhold gjennom Din kjærlighet. Kan forholdet bli fornyet og helbredet gjennom denne erfaringen.

jeg ber om at vår familie vil bli fylt med lykke, vakre minner, og fred.

Takk Herre. Takk for at du aldri forlater vår side gjennom denne tiden. Det er gjennom Din kjærlighet som våre hjerter vil helbrede.

Navn

Bønn for Gjenforene Familien Vår

Kjære Gud, vår familie har vært fra hverandre for ett år. Du har makt til å bringe denne familien sammen igjen i Kristus., Ikke la den onde vinner du er den Allmektige og Kraftig hver den som tror, vil få sin familie tilbake sammen. Jesus i deg jeg stoler på. Amen

Velsigne Meg og Familien min Bønn

Jesus er Herre,

Vær så snill å velsigne meg og min familie. Under din beskyttelse fylle våre liv i harmoni, håp og helse. Jeg ber om et tegn på nåde, redde oss med et økonomisk mirakel ut av gjeld. La oss finne fred og i stand til å leve i et hus med naturen og fylle vårt hjerte med den hellige ånd. Jeg ber for alle hellige og vår hellige mor maria, herre, miskunn deg, Amen.,

Kort Bønn for Familie

Kjære gud, jeg ber om at du gjenopprette mine foreldre ekteskap. Jeg ber om at du gjenopprette min familie. Hjelp oss å stole på deg og hjelpe oss å være en del av Guds familie. Jeg ber om at du bidrar til mine foreldre elske hverandre, være trofast mot deg og hverandre.

Kort bibelvers om Familie

«Ektemenn, elsk deres hustruer, akkurat som Kristus elsket kirken og gav seg selv opp for henne.»

Efeserne 5:25

Bønn for Familie Gjennombrudd

Kjære Herre, min familie og jeg trenger en desperat gjennombrudd. Vi har tro og be våre liv tar en bedre endre., Vi er å bo med familie og å ha en rekke uheldige øyeblikk.

Navn

Bønn for Familie Fred

Herren,

jeg ber om at du fortsetter å våke over mitt barn og min familie.

Gi oss fred og ro fra en dårlig situasjon som kommer vår vei.

Sette fred i mitt hjerte at enhver situasjon vil være helt fint, Herren.

jeg be i ditt navn, Amen

Bønn for Familie Tilgivelse

Kjære Gud,

Vær med og be for oss at vår familie kan tilgi.,

Min datter og jeg er fremmedgjort i dette øyeblikk, og jeg føler at det er en dårlig innflytelse på hennes liv prøver å endre sin tro på vår Herre Jesus.. Også har jeg et nytt barnebarn jeg ønsker å se ..Jeg er broken hearted.

Også be for alle som lider i disse usikre tider..at Jesus våke over og beskytte barn og bringe familier nærmere til ham.

Takk skal du ha.

Apostlenes gjerninger 16:31 – «Tro på Herren Jesus, og du vil bli frelst, du og din husstand.,»

Bønn for min Sønn

Kjære Himmelske Far,

Vær med og be for min sønn som lider av alvorlig depresjon og er ved et kritisk vendepunkt. Vær med og be om at han kommer ut av mørket som hemmer ham, og går tilbake til Guds lys snart.

Navn

Mirakel Bønn for Min Datter

Vær med og be for en bønn for mirakel for min datter. Be Jesus og Vår velsignede Jomfru Maria å ta hennes hjerte og veilede henne til lyset og veien til Jesus., Vær med og be hun vil ha en forandring i hjertet, og komme tilbake til Kirken og Sakramentene, og vil holde henne vekk fra dårlige lastene. Vær med og be stahet hun har bygget opp vil forlate henne og gi henne visdom til å se hva som er rett og galt, og holde seg borte fra synd.

JESUS STOLER jeg PÅ DEG.

Bønn for Beskyttelse Over familiemedlemmer

Herre, jeg ber om beskyttelse og sikkerhet over min ektefelle, mine barn, mine foreldre, min familie og meg selv i dag. Vennligst føre oss med Din mektige hender i dag og alltid. Fri oss fra enhver fiende og onde som prøver å hindre vår måte., Ikke la måter fienden blind våre øyne. Vi vet at Du er for oss, slik at ingen kunne stoppe oss. Vennligst se over oss og veilede oss alle trygt gjennom hele denne dagen, slik at vi alle kan komme trygt hjem, Far. Amen.

Bønn for en Urolig familieforhold

Himmelske Far, det er en krig som foregår i sjelene til mange av mine familiemedlemmer. Jeg vil ikke være stille om dette, og jeg ber om at du vil se etter dem. Jeg kommer også til dere i dag til å be for frelse av familien min også. Herren, min familie vet Du., Jeg ber om at de vil lære å begjærer Deg akkurat som jeg gjør. Jeg ber om at de vil lære seg å stå sterkt i møte med prøvelser og vanskeligheter i livet. Når folk slå dem ned, jeg ber om at de står opp enda sterkere i Deg enn noen gang før. Jeg ber om at de viser kjærlighet i stedet for å ta hevn over de som ikke er enige med dem. Gi meg styrke til å holde ut gjennom alle trengsler som kommer min vei i dag. Det er på tide å heve seg over den synd som kommer til meg og min familie medlemmer. Det er i Ditt dyrebare navn ber jeg om disse tingene.,

Bønn for Barnebarn

Himmelske Far, Du har velsignet meg med dyrebare barnebarn, og jeg er så takknemlig! Jeg ber for disse små sjeler, Herren. Jeg vil også takke dere for mine egne barn. Jeg har løftet dem opp for å prise Deg, og til å se Deg i alle ting. Jeg løfter opp mitt barnebarn til Deg i dag, Herren. Disse små er dyrebare juveler i Dine øyne, så vel som i min, og at i vår familie. Vennligst se over dem hver eneste dag. Holde dem trygge, og veilede dem i alt de gjør. Jeg spør disse tingene i Ditt dyrebare navn.,

Amen.

Bønn for Helbredelse mitt Ekteskap

Kjære Gud,

jeg ønsker å be for ekteskapet mitt.

jeg ønsker å be for helbredelse i mitt ekteskap for meg & min mann. At vi elsker hverandre og respektere hverandre. At vi respekterer & elsker hverandre mer og mer for hver dag.

I Jesu navn!

Navn

Bønn for Familien Din Styrke

Vennligst skinne deres lys på min familie i dag, Herren., Gi oss styrke til å overvinne alle vanskeligheter som vi er for tiden arbeider med, og for å beskytte oss mot alle problemer vi kan møte i fremtiden dager. Herre, ta oss sammen som vi er ment til å være. Kan kjærligheten som binder oss bare vokse seg sterkere som vi oppfylle banen og ønsker Du har lagt ut før hver og en av oss. Gi familien min tilgivelse for alle synder vi har begått mot hverandre.

Amen.

Bønn for en Sunn Graviditet

Takk Far for den lille babyen som er i ferd med å bli født., Herre, jeg ber om at Du ville beskytte det ufødte barnet som blir strikk sammen i hans/hennes mors liv, og jeg ber Herren om at Du ville gi nåde for en sunn og trygg levering til rett tid.

dette Kan barnet vokse opp til å kjenne og elske Herren Jesus, som vil gjøre ham/henne vise til frelse. Jeg ber om Din beskyttelse og nåde for denne lille babyen som er kort tid for å ta hans/hennes sted i denne verden, og jeg ber om at han/hun kan vokse i visdom og forståelse., Vakt og beskytte både mor og barn som dagen for levering trekker stadig nærmere, og holde dem fra alle farer og usikkerheter i denne reisen.

Amen!

Bibelen Versene om Familien:

«jeg appellerer til dere, brødre og søstre, i navnet av vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle er enige med hverandre i det du sier, og at det ikke splittelser blant dere, men at dere være perfekt united i sinn og tanke.»1. Korinterbrev 1:10

«Hvor god og hyggelig er det når Guds folk lever sammen i enhet!,»Salme 133:1

«En venn elsker til alle tider, og en bror som er født i en periode med motgang.»Ordspråkene 17:17

«Så nå tro, håp og kjærlighet overholde disse tre; men størst av disse er kjærligheten.»1. Korinterbrev 13:13

Leave a Comment