Agenda 21 .:. Bærekraftig Utvikling Kunnskap Plattform

Agenda 21
UNCED, 1992

Agenda 21 er en omfattende handlingsplan for å bli tatt globalt, nasjonalt og lokalt av organisasjonene i fn-Systemet, Regjeringer, og Store Grupper i alle områder der menneskelig påvirkning på miljøet.,
Agenda 21, Rio-Erklæringen om Miljø og Utvikling, og Erklæring om prinsipper for Bærekraftig Forvaltning av Skog ble vedtatt med mer enn 178 Regjeringer på fn-Konferansen om Miljø og Utvikling (UNCED) avholdt i Rio de Janeiro, Brasil, 3 til 14 juni 1992.
Kommisjonen for Bærekraftig Utvikling (CSD) ble opprettet i desember 1992 for å sikre effektiv oppfølging av UNCED, til å overvåke og rapportere på gjennomføring av avtaler på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå., Det var enighet om at en fem år gjennomgang av Earth Summit fremgang vil bli gjort i 1997 av de Forente Nasjoners generalforsamling møte i spesielle økt.
full gjennomføring av Agenda 21, Program for Videre Gjennomføring av Agenda 21 og Forpliktelser til Rio-prinsippene, var sterkt bekreftet på verdenstoppmøtet om Bærekraftig Utvikling (WSSD) holdt i Johannesburg, Sør-Afrika fra 26. August til 4. September 2002.

Last ned PDF

Leave a Comment