Agenda 21 .:. Kennisplatform voor duurzame ontwikkeling

Agenda 21
UNCED, 1992

die menselijke invloed heeft op het milieu.,Agenda 21, De Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en de verklaring van beginselen voor een duurzaam beheer van bossen zijn door meer dan 178 regeringen goedgekeurd tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling (UNCED) die van 3 tot en met 14 juni 1992 in Rio de Janeiro (Brazilië) is gehouden.de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) is in December 1992 opgericht om te zorgen voor een doeltreffende follow-up van de UNCED, om toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de uitvoering van de overeenkomsten op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau., Er werd overeengekomen dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1997 in een speciale zitting een vijfjarig overzicht zal geven van de vooruitgang die op de top van de aarde is geboekt.de volledige uitvoering van Agenda 21, Het programma voor de verdere uitvoering van Agenda 21 en de verbintenissen ten aanzien van de beginselen van Rio zijn tijdens de Wereldtop over duurzame ontwikkeling (WSSD), die van 26 augustus tot 4 September 2002 in Johannesburg, Zuid-Afrika, is gehouden, sterk bevestigd.

download PDF

Leave a Comment