tavení

tavení, změna pevné látky na kapalinu při aplikaci tepla. V čisté krystalické pevné látky, tento proces probíhá při pevné teplotě nazývané teplota tání; nečistá pevné obecně taví v rozsahu teplot pod bod tání hlavních komponent. Amorfní (nekrystalické) látky, jako je sklo nebo rozteč, se postupně snižují viskozitou při zvyšování teploty, bez ostrého přechodu z pevné látky na kapalinu.,

Přečtěte si Více o Tomto Tématu
průmyslové sklo: tavicí komory
Po sklo šarže je smíšené v mixéry, to je dopravena do boudy, druh hopper se nachází v zadní části tavící komory…

struktura kapaliny je vždy méně uspořádaný, než krystalická látka, a proto tekutina obecně zaujímá větší objem., Chování ledu, který plave na vodě, a několika dalších látek jsou pozoruhodné výjimky z obvyklého snížení hustoty při tavení.

tavení dané hmoty pevné látky vyžaduje přidání charakteristického množství tepla, tepla fúze. V opačném procesu je zmrazení kapaliny za vzniku pevné látky, stejné množství tepla musí být odstraněno. Teplo fúze ledu, teplo potřebné k roztavení jednoho gramu, je asi 80 kalorií; toto množství tepla by zvýšilo teplotu gramu kapalné vody z bodu mrazu (0 °C nebo 32 °F) na 80 °C (176 °F).,

Leave a Comment