Agenda 21 .:. Kunskapsplattform för hållbar utveckling

Agenda 21
UNCED, 1992

Agenda 21 är en övergripande handlingsplan som ska vidtas globalt, nationellt och lokalt av organisationer i Förenta nationernas System, regeringar och större grupper inom alla områden där mänskliga effekter på miljön.,
Agenda 21, Riodeklarationen om miljö och utveckling och principförklaringen om hållbar skogsförvaltning antogs av mer än 178 regeringar vid FN: s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro, Brasilien, den 3-14 juni 1992.
kommissionen för hållbar utveckling (CSD) inrättades i December 1992 för att säkerställa en effektiv uppföljning av UNCED, övervaka och rapportera om genomförandet av avtalen på lokal, nationell, regional och internationell nivå., Man enades om att en femårig översyn av jordens toppmöte skulle göras under 1997 av FN: s generalförsamlings möte i specialsession.
det fullständiga genomförandet av Agenda 21, programmet för ytterligare genomförande av Agenda 21 och åtagandena om Rioprinciperna bekräftades starkt vid världstoppmötet om hållbar utveckling (WSSD) i Johannesburg, Sydafrika den 26 augusti-4 September 2002.

ladda ner PDF

Leave a Comment