Ordinea de zi 21 .:. Dezvoltarea durabilă Platformă de Cunoștințe

Agenda 21
UNCED, 1992

Agenda 21 este un plan de acțiune cuprinzător pentru a fi luate la nivel global, național și local de către organizații din Sistemul Națiunilor Unite, Guvernelor, și Grupe Majore, în fiecare zonă în care impactul uman asupra mediului.,
Agenda 21, Declarația de la Rio privind Mediul și Dezvoltarea, și Declarația de principii pentru Gestionarea Durabilă a Pădurilor au fost adoptate de mai mult de 178 de Guverne, la Conferința Națiunilor Unite privind Mediul și Dezvoltarea (UNCED) de la Rio de Janeiro, Brazilia, 3-14 iunie 1992.
Comisia pentru Dezvoltare Durabilă (CSD) a fost creată în decembrie 1992 pentru a asigura o monitorizare eficientă a UNCED, pentru a monitoriza și raporta punerea în aplicare a acordurilor la nivel local, național, regional și internațional., S-a convenit ca în 1997, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în sesiune specială, să efectueze o evaluare de cinci ani a progreselor înregistrate la Summitul Pământului.
punerea în aplicare integrală a Agendei 21, a programului pentru punerea în aplicare ulterioară a Agendei 21 și a angajamentelor față de principiile Rio, au fost reafirmate cu fermitate la Summitul Mondial privind dezvoltarea durabilă (WSSD) care a avut loc la Johannesburg, Africa de Sud, în perioada 26 August-4 septembrie 2002.

descărcați PDF

Leave a Comment