Medievale și Reformarea vedere

Pentru o mie de ani, o perioadă care a început cu ceea ce unii istorici au numit „Evul mediu”, în Occidentul Creștin și care a îndurat atât de Est și de Vest extensii ale Imperiului Roman, esența credinței Creștine a fost păzită în mod diferit decât a fost în primele trei secole, înainte de Creștinismul a devenit oficial; de-a lungul Evului mediu în sine înțelegerea esența evoluat. În secolele 4 și 5, teologi, inclusiv Sf., Ieronim a pus bazele dezvoltării gândirii creștine. Până în secolul al V-lea, episcopul Romei, Papa, ca urmare a deciziilor conciliare și a evenimentelor unice din Roma, devenise purtătorul de cuvânt principal al credinței în creștinătatea latină sau Occidentală. Această poziție ar presupune o forță instituțională mai mare în perioadele ulterioare ale Evului Mediu., În Bisericile Răsăritene, în ciuda pretențiilor patriarhului Constantinopolului, nici un singur pontif nu a domnit asupra episcopilor, dar ei s-au văzut la fel de sigur și energic în comanda doctrinelor care alcătuiau esența creștinismului.

Britannica Test
Creștinismul Test
Ce a fost prima țară care a adoptat Creștinismul ca religie națională? Ce este Parousia? Testați-vă cunoștințele despre creștinism cu acest test.,drama Occidentală, mai ales după anul 1000, a fost mai fatidică pentru creștinism în lumea modernă. Papa și episcopii creștinătății latine au determinat treptat esența prin doctrine și canoane care au sporit înțelegerea străveche a credinței. Pe măsură ce au ajuns să domine în Europa, ei au căutat să suprime înțelegerile contrare ale esenței credinței. În secolele al XIV-lea și al XV-lea, evreii erau limitați în ghetouri, Enclave segregate și auto-segregate, unde nu aveau și nu puteau împărtăși prerogativele depline ale creștinătății., Când secte au fost definite ca fiind eretice—Valdenzilor, Cathari, și alții—din cauza lor repudierea conceptele Romano-Catolic de Creștin esență, ei au trebuit să se ascundă sau au fost împinse în enclavele dincolo de custozii oficial de predare. Esența creștinismului devenise un set de doctrine și legi articulate și controlate de o ierarhie care vedea acele doctrine ca un depozit divin al adevărului., Teologii ar putea argumenta cu mare subtilitate și intensitate despre articulații, dar în acel mileniu puțini ar fi ales să se angajeze într-un dezacord de bază cu privire la învățăturile oficiale, toate acestea fiind considerate corolare ale credinței de bază în Isus Hristos ca participând la adevărul lui Dumnezeu și oferind calea mântuirii.de-a lungul acestor secole a existat, de asemenea, o diferențiere din ce în ce mai mare între clerul oficial, care administra sacramentele și supraveghea corpul credincioșilor și laicii., Cea mai mare parte a ceea ce a fost dezbătut secole mai târziu despre esența creștinismului medieval a venit din înregistrările acestor autorități. Pe măsură ce se învață mai multe despre credința credincioșilor obișnuiți, devine mai evident în înregistrările istoriei sociale că oamenii au oferit nenumărate variații asupra esenței credinței. Mulți oameni au folosit credința legitimată oficial a Bisericii în puterea moaștelor sfinților pentru a dezvolta modele de a trata cu Dumnezeu care, potrivit reformatorilor protestanți, au detractat unicitatea lui Isus Hristos ca singurul agent al mântuirii.,în această mie de ani, atât în creștinismul Occidental, cât și în cel răsăritean, când credința avea un monopol cultural, a avut loc o izbucnire a creativității și o modelare a unei culturi creștine care a îmbunătățit și complicat foarte mult orice noțiuni simple despre o esență. Creștinismul a fost la fel de mult o tradiție culturală ca a fost o tradiție credință, o afirmație că conducerea bisericii medievale nu ar fi privit ca diminuarea sau insultătoare., Creștinismul ca tradiție culturală este probabil cel mai viu dezvăluit în catedralele și bisericile magnifice care au fost construite în Evul Mediu și în manuscrisele iluminate ale perioadei.

Evangheliile Lindisfarne

Evangheliile Lindisfarne sunt la cel tarziu 7-lea sau la începutul secolul al 8-lea.,

© BL/Robana—Robana Bibliotecă de imagini/age fotostock

cultura Creștină a crescut tot mai complexe, cu toate acestea, acolo a apărut un flux constant de individ reformatori, care au încercat să mă întorc la ceea ce credea a fi esența sa originală. Francisc de Assisi, care, în stilul său personal de devotament și mod simplu de viață a fost adesea văzut ca captarea în persoana și învățăturile sale mai mult din esența originală a adevărului lui Isus și modul de mântuire decât au făcut autoritățile hirotonite în biserică și imperii., Spre deosebire de Valdezi și membrii altor grupuri disidente, Francisc a acceptat Autoritatea clerului hirotonit și a contribuit la o reformă și renaștere a Bisericii mai largi.

Sf.,

© zatletic/Fotolia

În Evul mediu târziu un număr de disidenți apărut—cum ar fi Jan Hus în Boemia, John Wycliffe în Anglia, și Girolamo Savonarola la Florența, care l-a provocat învățăturile bisericii în modalități mai radicale decât cineva ca St. Francis a făcut. Pentru toate diferențele lor, ei au fost uniți în critica lor a ceea ce au crezut că a complicat esența creștinismului. Pe motive profetice biblice, ei au căutat simplitate în viața cognitivă, morală și devoțională a creștinismului.,

atunci Când Reforma Protestantă împărțit Creștinismul Occidental—cum Creștinii de Est, deja separați din secolul al 11-lea, s-a uitat pe—al 16-lea, lumea Europeană a cunoscut o pregustare a infinit soiul Christian să vină. Reformele care au dat naștere multor organisme protestante-Luterane, Anglicane, Presbiteriene, reformate, Anabaptiste, Quaker și altele—au fost ele însele dezbateri asupra esenței creștinismului. Luate împreună, au făcut din ce în ce mai dificil pentru cineva să agațe un monopol pe de custodie din care esența, încercați ca s-ar putea., Fiecare nouă sectă a oferit o parțială a discernământului de o altă esență sau mod de a vorbi de ea, chiar dacă marea majoritate a Protestanții au fost de acord că esența ar putea fi preluate cele mai bune, sau, într-adevăr, în mod unic, prin recuperarea mesajul central al Scripturilor.după fermentarea reformei, majoritatea grupurilor disidente, așa cum s-au stabilit în diferite națiuni, au considerat că este necesar să se angajeze în propria lor îngustare a focalizării, să redea doctrine precise și să înțeleagă adevărul divin și calea mântuirii., În decurs de un secol, teologii de la multe universități protestante au adoptat sisteme care au paralel vechile scholasticisme împotriva cărora s-au raliat unii reformatori. Cei care au gândit o dată că definiția doctrina nu a reușit să capteze esența Creștinismului au fost de a-și defini conceptul de esență în termeni doctrinare dar s-au făcut astfel de Luterani, Reformați, Prezbiterieni, și chiar mai radicală disidenți și rezistențe de crezuri, cum ar fi Anabaptiști.credința Sf., Vincent de Lérins că există o credință care a fost deținută de toată lumea, întotdeauna și peste tot, a trăit prin proliferarea denominațiilor protestante și a mișcărilor Romano-Catolice și, în moduri sofisticate, a ajutat la animarea mișcării ecumenice moderne. Astfel, unii au vorbit despre această mișcare ca o reuniune a bisericilor, o idee care implică faptul că au fost odată „una” și un indiciu suplimentar că una a inclus o esență asupra căreia oamenii au fost de acord. Reunirea, atunci, ar însemna o îndepărtare a acumulărilor, o reducere a numărului de argumente și o reorientare asupra elementelor esențiale.,

Leave a Comment