Biblia Króla Jakuba

wersety biblijne o pewności siebie z wersji Króla Jakuba (KJV) według znaczenia

-Sortuj według kolejności książek

Filipian 4:13 – Wszystko mogę uczynić przez Chrystusa, który mnie umacnia.
2 Tymoteusza 1:7-Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i zdrowego umysłu.
Hebrajczyków 10:35-36 – nie odrzucajcie tedy ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (Czytaj Więcej…,)
Hebrajczyków 13:6 – abyśmy śmiało mówili: Panie, pomocniku mój, a nie będę się bał, co mi uczyni człowiek.
Psalmy 139:13 – 127:14 – BOŚ miał wodze moje, zakryłeś mię w łonie matki mojej. (Czytaj Więcej…)
Psalm 27: 3-choćby obóz miał przeciw mnie, serce moje się nie lękać nie będzie; chociażby wzeszła wojna przeciwko mnie, w tem ufam.
Efezjan 4: 29-niechaj nie wychodzi z ust twoich Żadna skażona komunikacja, ale to, co jest dobre ku budowaniu, aby służyło łasce słuchaczom.,
Przypowieści Salomona 3:6 – we wszystkich drogach twoich Poznajcie go, a on poprowadzi ścieżki Twoje.
1 Jana 4: 18 – nie masz bojaźni w miłości, ale miłość doskonała wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma męki. Ten, który się boi, nie jest doskonały w miłości.
Psalms 138: 8 – Pan mnie doskonali; miłosierdzie twoje, Panie, na wieki; nie opuszczaj uczynków rąk swoich.
Filipian 4:4-7-radujcie się zawsze w Panu; zasię powiadam: radujcie się. (Czytaj Więcej…,)
Galacjan 2: 20-z Chrystusem jestem Ukrzyżowany; wszakże żyję; wszakże nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a życie, które teraz żyję w ciele, żyję wiarą Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Ewangelia wg św. Mateusza 6: 34 – nie myślcie więc o Jutrzni; albowiem jutro myśli o rzeczach samych w sobie. Wystarczy na dzień zło jego.,
Filipian 1:6 – będąc pewnym tego, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie wykonywał aż do dnia Jezusa Chrystusa:

tematy i wersety są automatycznie generowane na podstawie wyszukiwań użytkowników. Jeśli wiersz lub temat nie należy do nas, Skontaktuj się z nami. Niektóre odniesienia do Pisma Świętego / kategorie dzięki uprzejmości Open Bible. info pod CC BY 3.0

Przeszukaj wersję Króla Jakuba (KJV), aby uzyskać więcej odniesień na temat pewności siebie…,br>wersety biblijne o małżeństwie
wersety biblijne o uzdrowieniu
wersety biblijne o pokoju
wersety biblijne o modlitwie

wersety biblijne O dzieciach
wersety biblijne o przebaczeniu
wersety biblijne o zaufaniu
wersety biblijne o sile
wersety biblijne o łasce
wersety biblijne o śmierci
wersety biblijne o nadziei

wersety biblijne o rozwodzie
wersety biblijne o strachu
wiersze o dziesięciu Przykazaniach
wersety biblijne o żonach
wersety biblijne o mężach
wersety biblijne o niebie

Leave a Comment