King James Bible (Română)


versete din Biblie legate de Încrederea în Sine din Versiunea King James (KJV), prin Relevanța

-un Fel De Carte Pentru

Filipeni 4:13 pot totul în Hristos care mă întărește.
2 Timotei 1:7 – Căci Dumnezeu nu ne-a dat duhul fricii, ci al puterii, al iubirii și al minții sănătoase.
Evrei 10: 35-36-nu lepădați deci încrederea voastră, care are o mare răsplată. (Citeste Mai Mult…,)
Evrei 13:6 – ca să putem spune cu îndrăzneală: Domnul, ajutorul meu, și nu mă voi teme de ce îmi va face omul.
Psalmi 139: 13-127: 14-Căci mi-ai posedat frâiele: m-ai acoperit în pântecele mamei mele. (Citeste Mai Mult…Psalmii 27:3 – deși o oștire ar trebui să tăbărască împotriva mea, inima mea nu se va teme: deși războiul ar trebui să se ridice împotriva mea, în aceasta am încredere.
Efeseni 4:29 – nici o comunicare coruptă să nu iasă din gura ta, ci ceea ce este bun pentru folosirea edificării, ca să poată sluji har ascultătorilor.,
Proverbe 3:6 – recunoaște-l în toate căile tale și el îți va îndrepta cărările.
1 Ioan 4: 18 – nu există frică în dragoste; dar iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are chin. Cel ce se teme nu este desăvârșit în dragoste.
Psalms 138: 8-Domnul mă va îngriji perfect: mila Ta, Doamne, pentru totdeauna: nu părăsi lucrările propriilor tale mâini.
Filipeni 4: 4-7-bucurați-vă întotdeauna în Domnul: din nou spun, bucurați-vă. (Citeste Mai Mult…,)
Galateni 2: 20-sunt răstignit împreună cu Hristos: totuși trăiesc; totuși nu eu, ci Hristos trăiește în mine: și viața pe care o trăiesc acum în trup trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine.
Matei 6:34 – deci nu vă gândiți la a doua zi, căci a doua zi se va gândi la lucrurile în sine. Îndeajuns până în ziua cea rea.,
Filipeni 1:6 – Fiind încredințat de aceasta, că cel ce a început în voi această bună lucrare va efectua până în ziua lui Isus Hristos:

Subiecte și versete sunt auto-generate de căutările utilizatorilor. Dacă un verset sau un subiect nu aparține, vă rugăm să ne contactați. Unele referințe din scripturi / categorii prin amabilitatea Open Bible. info sub CC BY 3.0

căutați versiunea King James (KJV) pentru mai multe referințe despre încrederea în sine…,br>Versete din Biblie Despre Căsătorie
Versete din Biblie Despre Vindecare
Versete din Biblie Despre Pace
Versete din Biblie Despre Rugăciune

Versete din Biblie Despre Copii
Versete din Biblie Despre Iertare
Versete din Biblie Despre Încredere
Versete din Biblie Despre Puterea
Versete din Biblie Despre Grace
Versete Biblice Despre Moarte
Versete din Biblie Despre Speranță

Versete din Biblie Despre Divorț
Versete din Biblie Despre Frică
Versete din Biblie Despre Zece Porunci
Versete din Biblie Despre Soțiile
Versete din Biblie Despre Soții
Versete din Biblie Despre Rai

Leave a Comment