King James Bible


Bijbelverzen gerelateerd aan zelfvertrouwen uit de King James Version (Statenvertaling) naar relevantie

-Sorteer op Boekvolgorde

Filippenzen 4:13 – Ik kan alle dingen doen door Christus die mij sterkt.2 Timoteüs 1: 7 – Want God heeft ons niet de geest van vreze gegeven, maar van kracht, en van liefde, en van een gezond verstand.Hebreeën 10: 35-36-werp daarom uw vertrouwen niet weg, dat een grote beloning heeft. (Lees Meer…,Hebreeën 13: 6-zodat we vrijmoedig kunnen zeggen, de Heer mijn helper, en Ik zal niet vrezen wat de mens mij zal doen.Psalmen 139:13 – 127: 14 – Want gij hebt mijn teugels bezeten; gij hebt mij bedekt in mijn moeders schoot. (Lees Meer…Psalmen 27: 3-al zou een legerleger zich tegen mij keren, mijn hart zal niet vrezen: al zou er oorlog tegen mij opkomen, in dit heb ik vertrouwen.Efeziërs 4: 29 – laat geen verderfelijke communicatie uit uw mond komen, maar dat wat goed is om op te bouwen, opdat het genade moge verlenen aan de toehoorders.,Spreuken 3: 6-ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden leiden.1 Johannes 4: 18 – Er is geen angst in de liefde, maar de volmaakte liefde werpt angst uit: omdat angst kwelling heeft. Wie vreest, wordt niet volmaakt in liefde.Psalmen 138: 8 – De HEERE zal mij volmaken; Uw goedertierenheid, o HEERE, tot in eeuwigheid; verlaat de werken uwer handen niet.Filippenzen 4: 4-7-verheug u altijd in de Heer: wederom zeg ik: verheug u. (Lees Meer…,Galaten 2: 20-Ik ben gekruisigd met Christus: niettemin leef ik; doch niet ik, maar Christus leeft in mij; en het leven, dat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij liefhad en zichzelf voor mij gaf.Mattheüs 6: 34 – denk daarom niet aan de morgen: want de morgen zal denken aan de dingen van zichzelf. Tot op den dag der Opstanding zal het kwaad daarvan toereikend zijn.,Filippenzen 1: 6-er zeker van zijn dat hij die een goed werk in jou is begonnen zal presteren tot de dag van Jezus Christus:

onderwerpen en verzen worden automatisch gegenereerd door zoekopdrachten van gebruikers. Als een vers of onderwerp niet hoort, neem dan contact met ons op. Sommige Schriftverwijzingen / categorieën met dank aan Open Bible .info onder CC BY 3.0

zoek in de King James versie (Statenvertaling) voor meer referenties over zelfvertrouwen…,br>Bijbel Verzen Over het Huwelijk
bijbelverzen Over Genezing
bijbelverzen Over Vrede
de Bijbel Verzen Over het Gebed

bijbelverzen Over Kinderen
bijbelverzen Over Vergeving
de Bijbel Verzen Over de Trust
de Bijbel Verzen Over de Kracht
bijbelverzen Over Genade
de Bijbel Verzen Over Dood
bijbelverzen Over Hoop

bijbelverzen Over Echtscheiding
bijbelverzen Over Angst
bijbelverzen Over Tien Geboden
de Bijbel Verzen Over Vrouwen
bijbelverzen Over Mannen
de Bijbel Verzen Over de Hemel

Leave a Comment