Innledning

Fig II: viser eksempel hvor skalerbarhet kan fører til feil resultat

2) Clustering algoritmen må være i stand til å håndtere ulike typer attributter.

3) Clustering algoritmen må være i stand til å finne samlet data med vilkårlig form.

4) Clustering algoritmen må være ufølsom for støy og uteliggere.

5) Tolke-evne og Brukervennlighet – Resultat som oppnås må tolkes og brukes slik at maksimal kunnskap om

input parametere kan være innhentet.,

6) Clustering algoritmen må være i stand til å håndtere data av høy dimensionality.

Clustering algoritmer kan grovt deles inn i to kategorier:

1) uten tilsyn lineær clustering algoritmer og

2) uten tilsyn ikke-lineær clustering algoritmer

I. uten tilsyn lineær clustering algoritmen

k-betyr clustering algoritmen Fuzzy c-betyr clustering algoritmen Hierarkisk clustering algoritmen Gaussisk(EM) clustering algoritmen Kvalitet terskelen clustering algoritmen

II., Uten tilsyn ikke-lineær clustering algoritmen

MST-based clustering algoritmen kernel k-betyr clustering algoritmen Tetthet based clustering algoritmen

Leave a Comment