wprowadzenie

rys. II: pokazanie przykładu, w którym skalowalność może prowadzić do błędnego wyniku

2) algorytm klastrowania musi być w stanie radzić sobie z różnymi typami atrybutów.

3) algorytm klastrowania musi być w stanie znaleźć dane klastrowe o dowolnym kształcie.

4) algorytm klastrowania musi być niewrażliwy na szum i wartości odstające.

5) interpretacja-zdolność i użyteczność-uzyskany wynik musi być interpretowalny i użyteczny, aby uzyskać maksymalną wiedzę na temat

parametrów wejściowych.,

6) algorytm klastrowania musi być w stanie poradzić sobie ze zbiorem danych o wysokiej wymiarowości.

algorytmy klastrowania można ogólnie podzielić na dwie kategorie:

1) nienadzorowane algorytmy klastrowania liniowego i

2) nienadzorowane nieliniowe algorytmy klastrowania

I. nienadzorowany algorytm klastrowania liniowego

k-oznacza algorytm klastrowania rozmyty c-oznacza algorytm klastrowania hierarchiczny algorytm klastrowania Gaussian(EM) algorytm klastrowania próg jakości algorytm klastrowania

II., Nienadzorowany nieliniowy algorytm klastrowania

MST based clustering algorithm kernel k-means clustering algorithm Density based clustering algorithm

Leave a Comment