Boolsk Algebra Sannheten Tabeller

, Så vel som en standard Boolske Uttrykk, inngang og utgang informasjon av noen Logikk Gate eller krets kan plottes inn i en standard tabell for å gi en visuell representasjon av funksjonen inn – / utkobling av systemet.

tabellen som brukes til å representere den boolske uttrykk for en logikk gate funksjon kalles ofte en Sannhet Bordet. En logisk port sannheten tabellen viser alle mulige innspill kombinasjon til gate eller krets med den resulterende utgang, avhengig av kombinasjonen av disse inngang(s).,

For eksempel, tenk deg en enkel 2-input logikk-krets med input-variabler merket som A og B. Det er «fire» mulige input-kombinasjoner, eller 22 «AV» og «PÅ» for de to innganger. Imidlertid, når du arbeider med Boolske uttrykk og spesielt logikk gate sannheten tabeller, gjør vi ikke generell bruk «PÅ» eller «AV», men i stedet gi dem litt verdiene som representerer en logikk nivå «1» eller en logikk nivå «0» henholdsvis.,

Da fire mulige kombinasjoner av A og B for en 2-input logikk gate er gitt som:

Derfor, en 3-inngang logikk-krets ville ha 8 mulige input-kombinasjoner, eller 23 og en 4-inngang logikk-krets ville ha 16 eller 24, og så på som antall innganger øker. Deretter en logikk-krets med «n» antall innganger ville ha 2n mulige kombinasjoner av input både «AV» og «PÅ».

Så for å holde ting enkelt å forstå, i denne opplæringen vil vi bare tilbyr med standard 2-input type logiske porter, men prinsippene er fremdeles den samme for porter med mer enn to innganger.,

Da Sannheten tabeller for en 2-inngang OG Utgang, en 2-inngang ELLER Gate og en enkel input som IKKE Gate er gitt som:

2-inngang OG Tor

For en 2-inndata OG-gate, utgang Q er sann hvis BÅDE inndata-EN «OG» inngang B er oppfylt, gir den Boolske Uttrykk for: ( Q = A og B ).,

Symbol Truth Table
A B Q
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Boolean Expression Q = A.,B Les som A OG B gir Q

Merk at det Boolske Uttrykket for en to-inndata OG-gate, kan skrives som: A. B eller bare rett og slett AB uten desimal.

2-inngang ELLER (Inkludert ELLER) Tor

For en 2-inngang ELLER gate, utgang Q er sann hvis ENTEN inngang A «ELLER» input B er sann, noe som gir den Boolske Uttrykk for: ( Q = A eller B ).,872abd»>

B Q 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Boolske Uttrykket Q = A+B Les som A ELLER B gir Q

IKKE Gate (Inverter)

For en enkelt input som IKKE tor, utgang Q er BARE sant når input er «IKKE» er true, utgang er den inverse eller komplettering av input og gir den Boolske Uttrykk for: ( Q = IKKE ).,deea93″>

Symbol Truth Table A Q 0 1 1 0 Boolean Expression Q = NOT A or A Read as inversion of A gives Q

The NAND and the NOR Gates are a combination of the AND and OR Gates respectively with that of a NOT Gate (inverter).,

2-inngangs NAND (OG Ikke) Tor

For en 2-inngangs NAND port, den utgang Q IKKE er sant om BÅDE En inngang og inngang B er oppfylt, gir den Boolske Uttrykk for: ( Q = ikke(A OG B) ).,

Symbol Truth Table
A B Q
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Boolean Expression Q = A .,B Les som A OG B gir IKKE-Q

2-inngangs NOR (Ikke ELLER) Tor

For en 2-inngangs NOR gate, utgang Q er sann hvis BÅDE En inngang og inngang B er IKKE sant, gi den Boolske Uttrykk for: ( Q = ikke(A ELLER B) ).,bae»>

A B Q 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Boolean Expression Q = A+B Read as A OR B gives NOT-Q

As well as the standard logic gates there are also two special types of logic gate function called an Exclusive-OR Gate and an Exclusive-NOR Gate., Den Boolske uttrykk for å indikere en Eksklusiv-ELLER Lite-ELLER funksjon er å et symbol med et pluss-tegn inne i en sirkel, ( ⊕ ).

vekslinger av begge disse typene av portene kan opprettes ved hjelp av de ovennevnte standard logiske porter. Men, som de er allment brukte funksjonene de er nå tilgjengelig i standard IC form og har blitt inkludert her som referanse.,>

A B Q 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Boolean Expression Q = A ⊕ B

Summary of 2-input Logic Gates

The following Truth Table compares the logical functions of the 2-input logic gates above.,

EX-NOR 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

The following table gives a list of the common logic functions and their equivalent Boolean notation.,

Logic Function Boolean Notation
AND A.B
OR A+B
NOT A
NAND A .B
NOR A+B
EX-OR (A.B) + (A.B) or A ⊕ B
EX-NOR (A.B) + (A.,B) eller En ⊕ B

2-input logikk gate sannheten bord her er det gitt eksempler på bruk av hvert logikk funksjon, men det er mange flere logiske porter med 3, 4 selv 8 av enkelte innganger. Multiple input gates er ikke annerledes enn den enkle 2-input gates over, Så en 4-inngang OG gate vil fortsatt kreve at ALLE 4-innganger til å være til stede for å produsere den nødvendige effekt ved Q og dens større sannhet tabellen ville reflektere det.,

Leave a Comment