Boolsk Algebra Sandheden Tabeller

samt en standard Boolske Udtryk, input og output information af enhver Logik Gate eller kredsløb kan plottes ind i en standard bordet for at give en visuel repræsentation af den skifter funktion af systemet.

tabellen, der bruges til at repræsentere det boolske udtryk for en logisk portfunktion, kaldes almindeligvis en sandhedstabel. En logisk gate sandhedstabel viser hver mulig indgangskombination til porten eller kredsløbet med den resulterende udgang afhængigt af kombinationen af disse input(er).,overvej for eksempel et enkelt 2-input logikkredsløb med inputvariabler mærket som A og B. Der er “fire” mulige inputkombinationer eller 22 af “OFF” og “ON” for de to indgange. Imidlertid, når vi beskæftiger os med boolske udtryk og især logiske gate-sandhedstabeller, vi bruger ikke generelt “ON” eller “OFF”, men giver dem i stedet bitværdier, der repræsenterer henholdsvis et logisk niveau “1” eller et logisk niveau “0”.,

Så er de fire mulige kombinationer af A og B for at a 2-input logic gate er givet som:

Derfor, en 3-input logisk kredsløb, ville have 8 mulige input kombinationer eller 23 og en 4-input logisk kredsløb, ville have 16 eller 24, og så videre, som antallet af indgange øges. Derefter ville et logisk kredsløb med “n” antal indgange have 2n mulige inputkombinationer af både “OFF” og “ON”.

Så for at holde tingene simpelt at forstå, i denne tutorial vil vi kun beskæftige sig med standard 2-input type logiske gates, men principperne er stadig de samme for porte med mere end to indgange.,

Så Sandheden tabeller for en 2-input OG Gate, en 2-input ELLER lågen, og en enkelt indgang IKKE Gate er givet som:

2-input OG Tor

For en 2-input OG-porten, output Q er sande, hvis BEGGE input A “OG” input B begge er sande, hvilket giver den Booleske Udtryk: Q = A og B ).,

Symbol Truth Table
A B Q
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Boolean Expression Q = A.,B Læse, da A OG B giver Q

Bemærk, at det Booleske Udtryk for en to input OG porten kan skrives som: A. B eller bare AB uden decimaler.

2-input eller (inklusive eller) Gate

for en 2-input eller gate er output Q sandt, hvis enten input A “eller” input B er sandt, hvilket giver det boolske udtryk for: (==a eller b ).,872abd”>

B Q 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Boolean Udtryk, Q = A+B Læses som A ELLER B giver Q

IKKE Gate (Inverter)

For et enkelt input IKKE gate, output Q er KUN sandt, når input er “IKKE” sandt, output er den inverse eller et supplement til de input, der giver den Booleske Udtryk: Q = IKKE ).,deea93″>

Symbol Truth Table A Q 0 1 1 0 Boolean Expression Q = NOT A or A Read as inversion of A gives Q

The NAND and the NOR Gates are a combination of the AND and OR Gates respectively with that of a NOT Gate (inverter).,

2-input NAND (Not AND) Gate

for en 2-input NAND gate er output output ikke sandt, hvis både input A og input B er sande, hvilket giver det boolske udtryk for: (==ikke(A og B) ).,

Symbol Truth Table
A B Q
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Boolean Expression Q = A .,B Læse, da A OG B giver IKKE-Q

2-input HELLER ikke (ELLER Ikke) Tor

For en 2-input ELLER tor, output Q er sand, hvis BÅDE indgang A og indgang B er IKKE sandt, giver den Booleske Udtryk: Q = not(A ELLER B).,bae”>

A B Q 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Boolean Expression Q = A+B Read as A OR B gives NOT-Q

As well as the standard logic gates there are also two special types of logic gate function called an Exclusive-OR Gate and an Exclusive-NOR Gate., Det boolske udtryk, der angiver en eksklusiv-eller eller eksklusiv-eller funktion, er et symbol med et plustegn inde i en cirkel, ( ⊕ ).

skiftehandlingerne for begge disse typer porte kan oprettes ved hjælp af ovenstående standardlogikporte. Da de imidlertid er vidt anvendte funktioner, er de nu tilgængelige i standard IC-form og er medtaget her som reference.,>

A B Q 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Boolean Expression Q = A ⊕ B

Summary of 2-input Logic Gates

The following Truth Table compares the logical functions of the 2-input logic gates above.,

EX-NOR 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

The following table gives a list of the common logic functions and their equivalent Boolean notation.,

Logic Function Boolean Notation
AND A.B
OR A+B
NOT A
NAND A .B
NOR A+B
EX-OR (A.B) + (A.B) or A ⊕ B
EX-NOR (A.B) + (A.,B) eller Et ⊕ B

2-input logic gate sandheden tabeller gives her som eksempler på driften af de enkelte logiske funktion, men der er mange flere logiske gates med 3, 4 8 individuelle indgange. De flere indgangsporte er ikke forskellige fra de enkle 2-indgangsporte ovenfor, så en 4-indgang og port ville stadig kræve, at alle 4-indgange var til stede for at producere den krævede output ved and, og dens større sandhedstabel ville afspejle det.,

Leave a Comment