25 Kraftig Bønner for å Takke Gud på Forhånd

uansett hva som skjer i våre liv, vi skal takke Gud hver dag for Hans kjærlighet, nåde og barmhjertighet. Her er bønene dykkar til å hjelpe deg med å takke vår Herre for Hans godhet.

Bønn til Maker
skaper av Himmel og Jord, jeg takker Deg fordi fortiden min viser meg at med Deg, jeg vil alltid være velsignet. Du er den samme Gud Du var i fortiden. Jeg vet at jeg kan stole på Deg om fremtiden min., Jeg takker Deg for velsignelsene jeg vil oppleve, de prøvelser jeg vil overvinne, de tingene som Du vil avsløre og visdom Du vil gi meg over tid. Så akkurat nå, jeg takker Deg på forhånd. Amen.

Bønn for Seier i Mitt Liv
O Gud Troner i det Høye, på tross av min nåværende situasjon, vil jeg gi Deg takk og ros fordi dette er Guds vilje i Kristus Jesus. Far, jeg velger ikke å bekymre deg hva jeg ser. Jeg ber for at freden skal råde i mitt hjerte. Herren takk for hva Du har gjort, hva Du skal gjøre, og hva Du er i ferd med å gjøre., Herre, jeg kan ikke se det store bildet, men jeg tror at du vil gi meg seieren fordi det er Du som kjemper for meg. Amen.

Thanksgiving Ikke Angst Bønn
Fantastiske Herre, Ditt ord sier meg til å være engstelig for noe, men med thanksgiving, presentere mine ønsker til Deg. Jeg gir Deg mine bønner og bønner sammen med min tilbedelse, å vite at Du allerede har en løsning for alle problemer jeg har. Jeg skal gi ros og hvile i Deg, heller enn å bekymre deg. Jeg er glad for fred, som overgår all forstand, til å vokte mitt hjerte og sinn i Kristus Jesus., Jeg takker Deg på forhånd for Din kjærlige omsorg. Amen.

Bønn om å Stole på Gud
Gud Seier, jeg takker Deg fordi jeg vet at jeg kan gjøre alle ting gjennom Deg. Det er Du som styrker meg og Du er min største våpen mot djevelen. Derfor, jeg vil blomstre, og jeg vil være ved godt mot, fordi Du har overvunnet verden. På grunn av dette, jeg ber til Deg for hva Du vil gjøre gjennom meg i fremtiden. Herre, jeg lener meg ikke på meg selv og jeg stoler kun på Deg. Amen.

Rope til Rock av Vår Frelse
Gud, Rock av vår frelse, at vi synge og rope av glede til Deg., Vi oppgi Din tilstedeværelse med takknemlige hjerter og gjøre en gledelig støy til Deg i en sang. Du, vår Herre, er en stor Gud, Kongen over alt. Hele skaperverket tilhører Deg, for Du har skapt alle ting. Vi tilbe og bøye seg for Deg, vår skaper, vi er Ditt folk, sau under Deres omsorg. Vi legger vår nåværende og vår framtid i Dine hender, å stole på at Du alltid. Amen.

Bønn til Min Gode Hyrde
Jesus, min Frelser, takk for at jeg er etterfulgt av Din godhet og barmhjertighet for resten av mitt liv., Du er den Gode Hyrde som leder meg til de gode delene av livet; så, Herre, jeg takker Deg. Jeg takker Deg for at det er Du som tilfredsstiller min sjel, og fyller meg med Din godhet, for evig og alltid. Så, jeg ber til Deg for det gode som jeg lovet, nå og i fremtiden. Herre Jesus, jeg elsker Deg og takker Deg på forhånd. I Jesu hellige navn. Amen.

Bønn med Takk for Seieren Over Forfølgelse
Kjære gud, takk for at Du seier gjennom korset. Takk for at Du overvinne tro. Herre, jeg vet at jeg vil stige gjennom prøvelser og forfølgelser., Jeg vet at jeg kan gjenopprette fra feil og mangler. Jeg vet at jeg vil bli tilgitt og renset for mine synder. Far, Du får meg til å seire fordi Du er god, kraftig, stilig, og suverene i mitt liv. Jeg gleder meg i denne store sannheten Skriften i dag. Ingenting kan holde meg nede. Takk, Gud. Amen.

Bønn med Takk til Gud ‘ s Velsignelser
Herre, Du lovte rikt liv. Du forsikre meg om velsignelser fra det høye. Takk, Herre, fordi Du oppfylle Dine løfter hvert og hver dag. Jeg vet at jeg kan stole på Deg til å forsørge min i morgen., Jeg kan hvile i den sannhet som Du vil møte mine behov. Herre, takk for alle måter er at Du vil velsigne meg i morgen og dagen etter det. Jeg priser Deg fordi Din godt av velsignelsene vil aldri gå ut. Du er en fantastisk Far. Amen.

Bønn med Takk til Gud er Usvikelig Kjærlighet
Min gode, gode, Far, Din kjærlighet svikter aldri. Selv når jeg svikter deg, Du elsker meg alle det samme. Takk for en kjærlighet som aldri gir opp på meg. Takk for vitende om at jeg er sikker på løftet om at ingenting kan skille meg fra Din kjærlighet., Jeg takker Deg for Ditt perfekte kjærlighet som søker de beste i mitt liv. Jeg er takknemlig for Din oppofrende kjærlighet som ikke tilbakeholde Herren Jesus Kristus fra meg. Takk for at Du sender Ham til å dø på korset, slik at jeg kan virkelig skjønner at Du elsker meg sterkt. Du er god. Amen.

Bønn med Takk for en Flott Fremtid
Min allmektige Gud, takk for alle Dine planer for mitt liv. Dine ord sier at Dine planer for meg er for en stor fremtid. Jeg vet at Du vil oppnå Din fullkomne vilje for mitt liv. Min fremtid er trygg hos Deg. Holde meg er avhengig av Deg, Far., Hjelp meg å holde kurset, slik at Du kan lede meg trygt og sikkert hvert steg på veien. Takk, Fader, fordi Du har bestemt meg for et flott liv foran seg. Amen.

Bønn med Takk for Frelse
Forløsende Gud, takk for frelsen full og fri. Du har lovet en evighet tilbringe med Dere ved troen på Jesus Kristus. Herren, selv nå, jeg takker Deg for en dag med komplett frelse fra smerte, død og helvete. Jeg er oppmuntret av vissheten om at ingenting kan skille meg fra Ditt nærvær igjen., Takk for lagring av meg, og takk for alt det gode som venter på meg i det neste liv. Du er rik på miskunn og nåde. Amen.

Vi Ikke Miste motet Bønn
Herren, israels Gud, Du er Opprettholderen av vår sjel. Fordi vi søker åndelig rikdom, vi må ikke miste motet, i denne nåværende plager. Vi prise Deg at vi ser strålende lys av Din gode nyheter. Vi takker Deg for at Du har gjort Ditt lys skinne i våre hjerter, så vi kan vite at Din herlighet. Som skjør leire krukker som inneholder denne dyrebare skatten, vet vi at vår store kraft er fra Deg og ikke fra oss selv., Vi takker Deg for å fornye vår ånd hver dag. Amen.

Liv i Fred Bønn
O Herren, Mektig i Kraft, jeg takker Deg for livet mitt. Jeg vet ikke hva som vil skje i fremtiden, men jeg takker Deg fordi jeg vet at fred vil råde i hjertet mitt for resten av mitt liv. Du har kalt meg til å leve et liv i fred. Så, Herre, jeg ber om at Dere må lære meg å være takknemlig for i gode og dårlige tider, å vite at Du er med meg. Dette er en bønn fra hjertet mitt. Amen.

Presset, men Ikke Knust Bønn
Gud, Du er Styrken av Ditt folk., Vi er trykket på hver side av problemer, men vi er ikke knust. Vi takker Deg på forhånd om at vi aldri forlatt av Deg. Selv når vi blir slått ned, vi er ikke drevet til fortvilelse. Vi er takknemlige for at de, gjennom lidelse, Jesu liv kan sees i oss. Når Du bruker oss til å nå flere og flere mennesker, vil det være stor thanksgiving, og Du vil motta mer og mer ære. Amen.

Takknemlighet for Rustning Bønn
Gud, Himmelens Hærer, takk for at Du utstyrer meg til å stå imot fiendens planer. Takk for at Du rustning som vil hjelpe meg til å bli av med seieren i Ditt navn., Oh Lord, takk for at Du gir meg styrke til å overvinne kamper som jeg ennå ikke har møtt. Jeg takker Deg for overlevering jeg vil oppleve på grunn av Dine Ord, noe som er evigvarende. Amen.

Din Kjærlige Hengivenhet Bønn
Gud som Hersker over alle ting, vi tjene Deg med glede, kommer inn i Ditt nærvær med glade sanger. Du er vår Gud, Du har gjort for oss, og vi er Ditt. Vi takker Dere og velsigner Ditt navn, for Du er god. Din kjærlige hengivenhet fortsetter for evig, så vi trenger ikke være engstelig om hva som skal komme. Din trofasthet holder ut til alle generasjoner., Vi kan gå med selvtillit inn i vår fremtid, og vite at Du tilbakeholde ingen god ting fra dem som elsker Dere. Amen.

Takk for Restaurering Bønn
Herre, Du er min Sterke Tårnet. Jeg takker Deg for at jeg ikke trenger å være redd eller forferdet. Du er min Frelser, og Du vil ta meg til et sted med ro og letthet. Jeg takker Deg på forhånd at Du vil gjenopprette min helse og helbrede meg. Vil du ha medlidenhet med meg, og Du vil gjenopprette alle som har gått tapt. En lyd av feiringen vil komme ut av min munn, for Du vil ære meg og etablere meg. Amen.,

jeg Opphøye Deg Nå Bønn
Gud, Du opprettholde mitt liv. Jeg er i smerte og lidelse – beskytte meg og bringe befrielse. Jeg prise Ditt navn i sang, og opphøye Dere nå med thanksgiving. Kan alle som søker Du bli gjenopplivet i deres hjerter. Kan de fryde seg i Dine handlinger på våre vegne. Jeg takker Deg for å lytte til våre behov og ikke overse de tingene som holder meg nede. Jeg takker Deg for å bringe en tid for velvilje. Jeg takker Deg for at Du vil svare meg og redde meg. Amen.

Urokkelig Rike Bønn
Gud, Du er Alfa og Omega – vår Begynnelsen og Slutten., Siden vi får et urokkelig rike, vi er fylt med takknemlighet. Vi tilber Deg med ærbødighet og ærefrykt. Vi takker Deg for at vi kommer til byen av den levende Gud og myriader av engler gledelig montering. Vi takker Deg for at vi kommer til Deg, alles Dommer, med våre ånder som er rettferdige og perfekt. Vi takker Deg for Jesus, mellommannen av våre nye pakt, som utøste Sitt blod for oss. Amen.

Takknemlig i Hver Omstendighet Bønn
Fader, Du er vår Spring av levende vann. Vi gleder oss og be uten opphør., Vi takker til Deg i enhver omstendighet, for dette er hva Du ønsker. Hjelp oss ikke til å sørge eller slukke Din Ånd gjennom brummende og utakknemlighet. Hjelp oss å realisere og praktisere kontinuerlig tilstedeværelse. Om våre forholdene er gunstige eller utfordrende, forplikter vi oss til å takke Deg, for Du er alltid gode, noen gang som arbeider på våre vegne. Selv i vanskelige tider, Du er å utvikle tålmodighet og utholdenhet i oss. Prise Deg, O fantastisk Herren. Amen.

Laget Fullført i Kristus Bønn
Herren, allhers gud, vi er overfylte med takknemlighet fordi Kristus Jesus, vår Herre., Hjelp oss å fortsette å vandre i Ham, rotfestet og bygget seg opp i Ham, etablert i tro. Vi takker Deg for at vi har fått fullført i Kristus, som er hode over alle hersker og myndighet. Vi takker Deg for at i Kristus, alle fylden av Guddommen bor i menneskelig form. Takk for at Du beskytte oss fra bedrag, ugudelige filosofi, og de åndelige kreftene som er i mørket. Amen.

Takknemlighet i Våre Hjerter Bønn
Allmektige Gud, vi er takknemlige for å bli kalt inn som medlemmer av kroppen. Vi er takknemlig for at Ditt ord rikt bor i oss som vi underviser og oppmuntrer hverandre med all visdom., Vi synger salmer, hymner og åndelige sanger til Deg med takknemlighet i våre hjerter. Uansett hva vi gjør – våre ord og handlinger – vi gjør det i Ditt navn, Herre Jesus, gi takk til Far gjennom Deg. Vi takker Deg for at vi er Guds utvalgte, hellige og elskede i Dine øyne. Amen.

Takk for Styrking Meg
Kristus Jesus, min Herre, jeg takker Deg for å styrke meg. Jeg er overveldet at Du har vurdert meg trofast og gitt meg et arbeid å gjøre for Deg. Jeg er full av takknemlighet for at jeg ble vist nåde, selv om jeg handlet i uvitenhet og vantro., Herre, jeg takker Deg for at Din nåde stadig renner over for meg, sammen med tro og kjærlighet. Jeg vil takke Deg for å vise tålmodighet i meg, som et eksempel for dem som vil tro på Deg for evig liv. Amen.

Du Bære med Oss for Alltid Bønn
Jesus, vår Gode Hyrde, vi takker Deg for at Du bærer med oss for alltid. Velsignet være Deg, for å høre vårt rop om nåde og hjelpe oss – nå og i fremtiden. Du er vår evige styrke og vårt skjold, og våre hjerter lit til Deg. Vi gleder oss og gi takk til Deg med vår sang., Du er den kontinuerlige styrke Ditt folk, en borg til frelse for Din salvede. Vi takker Deg for Din frelse og for rikt velsigne Din arv. Amen.

Triumf i Kristi Bønn
Suverene Herre, vi takker Deg, som alltid fører oss triumferende i Kristus. Vi takker Deg, for gjennom oss, og Du er spredt overalt duften av kunnskapen om Deg. Vi er takknemlige for at vi er den søte duften av Kristus blant dem som blir frelst – en duft som bringer liv., Vi er takknemlig for at vår kompetanse på å bygge Din strålende rike kommer fra Deg, og vi berømme Deg for Din Ånd bringer liv. Amen.,

Mest Populære Bønner etter Emne

For Harde Tider
For Økonomisk Velstand
For Fysisk Helse
For psykisk Helse
For Beskyttelse
For et Ekteskap
For Babyer og Graviditet
For Familie
For Åndelig Krigføring
For Åndelig Helse
For en Død
For Arbeidsplassen
For Sengetid

Få Vår Gratis 10 Uke Bønn Journal

Vår 10 uke bønn journal vil veilede deg gjennom dine daglige bønner og hjelpe deg med å planlegge din bønn uke. Det er helt gratis. Du kan klikke her for å få det nå.,

  • Int
  • Pin
  • Tweet

Forfatter Bio
Natalie Regoli er et barn av Gud, hengivne kone, og mor til to gutter. Hun har en Mastergrad i Jus fra Universitetet i Texas. Natalie har blitt publisert i flere nasjonale tidsskrifter, og har vært å praktisere loven i 18 år.

Leave a Comment