Krónikus Myelomonocytic leukémia (CMML)

egy pillanat alatt

krónikus myelomonocytic leukémia (CMML) egy myelodysplasiás/myeloproliferatív neoplasma (MDS/MPN), mivel megosztja mind a dysplasia, mind a proliferatív neoplasia jellemzőit. A monociták tartós növekedése jellemzi, amelyeknek nincs ismert reaktív oka. Bár sok esetben a csontvelő granulocitikus komponensében dysplasia mutatható ki, a CMML egyéb esetei csak proliferatív tulajdonságokat mutathatnak.

a legtöbb betegnél fáradtság, fogyás, éjszakai izzadás és láz jelentkezik., A betegek általában megnövekedett fehérszámmal rendelkeznek (MPN funkció), bár egy alcsoport normál vagy csak szerényen emelkedett leukocitákkal rendelkezik. A vérszegénység és a thrombocytopenia (MDS jellemzők) gyakori, csakúgy, mint a hepatomegalia és a splenomegalia (MPN jellemzők).

milyen vizsgálatokat kell kérnem a klinikai Dx megerősítésére? Ezenkívül milyen nyomon követési tesztek hasznosak lehetnek?

a monocitózis megerősítésére teljes vérképet (CBC) kell rendelni. A diagnózis megerősítésére csontvelő biopsziát és aspirátumot, kariotípust, valamint a bcrabl fúzió (hal) helyszíni hibridizációjában fluoreszkáló fluoreszcens anyagot kell használni., A csontvelő biopszia jellemzően hipercelluláris mieloid hiperpláziával, eritroid hypoplasia-val és granulociták, eritrociták és megakariociták dysplasia-jával. Bár a dysplasia nem kötelező a CMML diagnózisához, a legtöbb betegnél nyilvánvaló a bemutatáskor.

A Dysgranulopoiesis megjelölhető, ami megnehezíti a myeloid prekurzorok megkülönböztetését a monocita prekurzoroktól citokémiai foltok vagy immunhisztokémia alkalmazása nélkül. Gyakori lehet A Dyserythropoiesis, beleértve a megnövekedett gyűrűs sideroblasztokat is. A megakariociták kicsiek, hipolobáltak vagy atipikusan lobogtak., A csontvelőben fokozott retikulin fibrózisban szenvedő betegek közel egyharmada is jelen van.

A Blasztoknak és a promonocitáknak együttesen az összes sejt kevesebb mint 20% – át kell tartalmazniuk. A CMML-nek 2 alkategóriája van a blasztok és promonociták százalékos aránya alapján, amelyeket a cmml-ben blaszt-ekvivalensnek tekintünk. A CMML-2-ben a blasztok és a promonociták a vérben lévő összes sejt 5-19% – át, a csontvelőben pedig 10-19% – át teszik ki. A CMML-1-ben a blasztok és promonociták a vér sejtjeinek kevesebb mint 5% – át, a csontvelő sejtjeinek kevesebb mint 10% – át teszik ki.,

az abnormális citogenetikát a CMML-es betegek körülbelül 30% – ánál észlelték a bemutatáskor. A CMML-ben nincs egyetlen patognomonikus citogenetikai megállapítás. A CMML gyakori citogenetikai eredményei közé tartozik a del20q, – Y, +8, -7 és a komplex kariotípusos változások.

A PDGFRß és a BCRABL esetében a halakat is el kell végezni, hogy kizárják az eozinofíliával és CML-vel járó myeloid neopláziát.,/p>

AKI 2008 diagnosztikai kritériumok a CMML a következők:

Tartós perifériás vér monocytosis nagyobb, mint 1000 per mikroliter

Nincs bizonyíték más MPN kapcsolódó jelen, mint például a BCRABL, PDGFRa, PDGFRß

Kevesebb, mint 20% blast (vagy robbanás egyenértékű, például promonocytes) a vér, csontvelő

Dysplasia 1 vagy több myeloid vonalak segítségével, VAGY bizonyíték az egy szerzett klonális vagy molekuláris genetikai rendellenességgel monocytosis legalább 3 hónapja nincs reaktív, mert azonosított

Mi Más Betegségek Figyelembe Kell venni, illetve Hogyan tudom Megkülönböztetni Őket?,

a reaktív monocitózis számos oka van, amelyeket ki kell zárni a CMML diagnózisa előtt. Monocitózis fordulhat elő krónikus fertőzésekben (pl. tuberkulózis (TB), Listeria, szifilisz, szubakut bakteriális endocarditis), autoimmun/reumatológiai körülmények között (pl. kötőszöveti rendellenességek, sarcoidosis, celiakia, gyulladásos bélbetegség, idiopátiás thrombocytopeniás purpura (ITP)), valamint hematológiai vagy nem hematológiai malignitásokra adott válaszként. Ezeket a reaktív állapotokat ki kell zárni a CMML diagnózisa előtt.,

ETV6-PDGFRß fúzió a t-vel(5;12)(q31-33;p12) összefüggésben myeloid neoplazmát okozhat eozinofíliával és jelentős monocitózissal. A múltban sok ilyen esetet CMML-ként diagnosztizáltak eozinofíliával; azonban az új WHO 2008 kritériumok alapján ezeket a legjobban “myeloid neoplasia-ként diagnosztizálják, pdgfrß rendellenességekkel.”

krónikus myeloid leukémia (CML) monocitózissal is nehéz megkülönböztetni a CMML-től., Mivel a cmml-ben lévő megakariociták gyakran kicsinek és monolobáltnak tűnhetnek, hasonlóan a CML-ben lévő megakariocitákhoz, és mivel a MONOCITÓZISSAL rendelkező CML gyakran kapcsolódik a BCRABL fúziós gén p190 változatához, amelyet a standard polimeráz-alapú láncreakcióval (PCR) nehéz felismerni, a BCRABL számára ajánlott a CML kizárása.

természetesen a legtöbb BCRABL transzlokáció a hagyományos kariotípus szerint t(9;22), de ha aggodalomra ad okot a rejtélyes transzlokáció, a BCRABL hal gyakran érzékenyebb a P190 változatra, mint a PCR., Ha a bcrabl kimutatható, akár p190, akár p210, akkor a legmegfelelőbb diagnózis a CML, és a CMML diagnózisa kizárt, függetlenül a monocitózis mértékétől.

milyen laboratóriumi eredmények teljesen Megerősítőek?

egyetlen laboratóriumi vizsgálat sem teljesen megerősítő A CMML esetében. Eozinofília esetén a PDGFR alegységek vagy az FGFR1 átrendeződését halakkal kell vizsgálni. A minimális dysplasia és a myeloproliferáció jellemzői esetén értékelni kell a BCRABL fúziós halakat.

milyen vizsgálatokat kell kérnem a klinikai Dx megerősítésére?, Ezenkívül milyen nyomon követési tesztek hasznosak lehetnek?

a többszínű áramlási citometria (MFC) hasznos lehet az atipikus marker expresszió kimutatására krónikus myelomonocytás leukémiában. Számos tanulmány kimutatta az atipikus monocitikus érést, amint azt az MFC CMML-ben kimutatja, valamint az atipikus marker kifejezést. Különösen a CMML monociták gyakran mutatják a CD2, CD56 rendellenes expresszióját, vagy a tipikus monocitikus markerek alulexpresszióját. Megjegyzendő, hogy az MFC gyakran nem tesz különbséget a monoblasztok, a promonociták és a diszplasztikus monociták között. A morfológia továbbra is az arany standard ennek a megkülönböztetésnek.,

a citogenetikai rendellenességek viszonylag ritkák a CMML-ben, amely az esetek 25-35% – ában fordul elő. A molekuláris analízis néhány gyakori mutációt mutat, amelyek közül egyik sem patognomonikus:

A NRAS-ban vagy a KRAS-ban előforduló mutációk az esetek mintegy 35% – ában fordulnak elő, ami proliferáció, apoptotikus utak és differenciálódás aktiválódásához vezet.

a runx1 (AML1) gén mutációja, amely a hematopoiesisben fontos több gén gén gén expressziójának szabályozásában részt vevő transzkripciós tényező, az esetek 20-40% – ában jelenik meg.

A TET2 mutációi a CMML esetek körülbelül 40% – ában találhatók., Úgy gondolják, hogy a Tet2 tumorszuppresszor, pontos működése ismeretlen.

JAK2 mutációk a betegek körülbelül 10% – ánál, a CBL mutációk pedig 20% – ánál fordulnak elő.

bár úgy gondolják, hogy ezek a mutációk a CMML-es betegek legfeljebb 80% – ánál fordulnak elő, nem specifikusak, ezért klinikai laboratóriumokban ritkán tesztelik őket.

gyakori nyomon követés a csontvelőben a blaszt százalékának értékeléséhez ajánlott, mivel a CMML az esetek mintegy 20% – ában hajlamos az akut myeloid leukémiára (AML) való átalakulásra.

mi a rendellenesség prognózisa?,

összességében a CMML-es betegek átlagos teljes túlélése 20-40 hónap, az átfogó diagnózisban nagyon heterogén alcsoportokkal. Több pontozási rendszert fejlesztettek ki annak jobb előrejelzésére, hogy mely betegek fognak jobb vagy rosszabb eredményt elérni. A legtöbb rendszerben még a legjobb prognózisú csoportnak is átlagos teljes túlélése van 2-3 év között.

Az M. D. Anderson prognosztikai pontozási rendszerében a CMML esetében a legjobb prognózis alcsoport a teljes túlélés középértékét mutatta 24 hónap, míg a legrosszabb az 5 hónap volt, a közbenső csoportok 15 és 8 hónap alatt estek., A gyenge prognosztikai tényezők ebben az elemzésben a hemoglobin kevesebb, mint 12 g / dL, a lymphocytosis nagyobb, mint 2500 / mikroliter, a keringő éretlen myeloid sejtek és a csontvelő 10% – ánál nagyobb vagy egyenlő blastok voltak.

a Düsseldorfi pontozási rendszer alapja a hemoglobin kevesebb, mint 9g / dL, a vérlemezkék kevesebb, mint 100 000/ mikroliter, emelkedett laktát-dehidrogenáz (LDH), és a csontvelő blastok nagyobb, mint 5%.

megjegyzés, bár a legjobb prognosztikai csoport medián túlélése több mint 90 hónap volt, a betegek csak 6% – át sorolták ebbe a csoportba., A többi alcsoport, amely a betegek 94% – át tette ki, 26 és 11 hónapos átlagos teljes túlélési időt mutatott. A többi nagy pontozási rendszerben a megnövekedett blasztok, a csökkent hematopoietikus funkció és a megnövekedett LDH mind rossz prognosztikai tényezők, és hasonló betegcsoportokat eredményeznek.

a CMML egyetlen gyógyhatású terápiája az allogén csontvelő-átültetés, bár a RAS-gátlókkal és a hiszton-deacetilációs inhibitorokkal újabb gyógyszerészeti megközelítéseket folytatnak.

Leave a Comment