Agenda 21 .:. Bæredygtig Udvikling Viden Platform

Agenda 21
UNCED, 1992

Agenda 21 er en omfattende handlingsplan, der skal tages globalt, nationalt og lokalt af organisationer i Fn-Systemet, Regeringer, og Store Grupper på alle områder, hvor menneskelig indvirkning på miljøet.,
Agenda 21, Rio-Erklæringen om Miljø og Udvikling, og den Erklæring om principper for Bæredygtig Forvaltning af Skovene blev vedtaget med mere end 178 Regeringer i de Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (UNCED) i Rio de Janeiro, Brasilien, 3 til 14 juni 1992.Kommissionen for bæredygtig udvikling (CSD) blev oprettet i December 1992 for at sikre en effektiv opfølgning af UNCED, for at overvåge og rapportere om gennemførelsen af aftalerne på lokalt, nationalt, regionalt og internationalt plan., Det blev aftalt, at en femårig gennemgang af Jordtopmødets fremskridt ville blive foretaget i 1997 af De Forenede Nationers Generalforsamling i den særlige samling.
Den fulde gennemførelse af Agenda 21, Programmet for den Videre Implementering af Agenda 21 og Forpligtelser til Rio-principperne, var stærkt bekræftet på verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling (WSSD) i Johannesburg, Sydafrika fra 26. August til 4. September 2002.

Download PDF

Leave a Comment