Booleova Algebra, Pravdivostní Tabulky

Stejně jako standardní Logický Výraz, vstupní a výstupní informace o všech Logických hradel nebo obvod může být vyneseny do standardní tabulky poskytují vizuální znázornění spínací funkce systému.

tabulka používaná k reprezentaci booleovského výrazu funkce logické brány se běžně nazývá tabulka pravdy. Tabulka logic gate truth zobrazuje každou možnou vstupní kombinaci k bráně nebo obvodu s výsledným výstupem v závislosti na kombinaci těchto vstupů.,

zvažte například jeden 2-vstupní logika obvodu se vstupní proměnné, označené jako a a B. Tam jsou „čtyři“ možné vstupní kombinace nebo 22 „OFF“ a „ON“ pro dva vstupy. Nicméně, při jednání s Boolean výrazy, a zejména logická brána pravdivostní tabulky, nechceme obecné použití „ON“ nebo „OFF“, ale místo toho jim dát trochu hodnoty, které představují logické úrovně „1“ nebo logické úrovně „0“ v tomto pořadí.,

Pak čtyři možné kombinace a a B pro 2-vstup logických hradel je dána jako:

Proto 3-vstupní logika obvodu by mít 8 možné vstupní kombinace nebo 23 a 4-vstupní logika obvodu bude mít 16 nebo 24, a tak dále, jako je počet vstupů zvyšuje. Pak by logický obvod s “ n „počtem vstupů měl 2n možné vstupní kombinace jak „vypnuto“, tak „zapnuto“.

aby bylo možné věci jednoduše pochopit, v tomto tutoriálu se budeme zabývat pouze standardními logickými branami typu 2, ale principy jsou stále stejné pro brány s více než dvěma vstupy.,

Pak Pravdivostní tabulky pro 2-vstup A Brány, 2-vstupy NEBO Brány a jeden vstup NENÍ Brána jsou uvedeny jako:

2-vstup A Vrata

Pro 2-vstup A bránu, výstup Q je true, pokud OBA vstupy „A“ vstup B jsou oba pravdivé, což Boolean Výraz: ( Q = a a B ).,

Symbol Truth Table
A B Q
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Boolean Expression Q = A.,B Číst jako a A B dává Q

Všimněte si, že Logický Výraz pro dvě vstupní brány A může být napsán jako: A. B nebo prostě jen AB bez desetinné čárky.

2-input NEBO (Inclusive OR) Vrata

Pro 2-vstupy NEBO brány, výstup Q je true, pokud BUĎ input „NEBO“ input B je true, což Boolean Výraz: ( Q = A nebo B ).,872abd“>

B Q 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Logický Výraz Q = A+B Číst jako A NEBO B dává Q

NENÍ Brána (Střídač)

Pro jeden vstup gate, výstup Q je pravda POUZE, když je na vstupu „NE“ je pravda, že výstup je inverzní nebo doplnění vstupních dává Logický Výraz: ( Q = NE ).,deea93″>

Symbol Truth Table A Q 0 1 1 0 Boolean Expression Q = NOT A or A Read as inversion of A gives Q

The NAND and the NOR Gates are a combination of the AND and OR Gates respectively with that of a NOT Gate (inverter).,

2-Vstupní NAND (ne a) Brána

pro 2-vstupní NAND brána, výstupní Q není pravda, pokud jsou oba vstupy a a vstup B pravdivé, což dává booleovský výraz: (Q = ne (A A B)).,

Symbol Truth Table
A B Q
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Boolean Expression Q = A .,B Číst jako a A B dává NE-Q

2-input NOR (Not OR) Vrata

Pro 2-input NOR gate, výstup Q je true, pokud OBA vstup a a vstup B NEJSOU pravdivé, dává Logický Výraz: ( Q = (A NEBO B) ).,bae“>

A B Q 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Boolean Expression Q = A+B Read as A OR B gives NOT-Q

As well as the standard logic gates there are also two special types of logic gate function called an Exclusive-OR Gate and an Exclusive-NOR Gate., Booleovský výraz označující exkluzivní-nebo exkluzivní-ani funkci není symbolem se znaménkem plus uvnitř kruhu ( ⊕ ).

spínací akce obou těchto typů bran lze vytvořit pomocí nadstandardních logických bran. Protože se však jedná o široce používané funkce, jsou nyní k dispozici ve standardní podobě IC a byly zde zahrnuty jako reference.,>

A B Q 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Boolean Expression Q = A ⊕ B

Summary of 2-input Logic Gates

The following Truth Table compares the logical functions of the 2-input logic gates above.,

EX-NOR 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

The following table gives a list of the common logic functions and their equivalent Boolean notation.,

Logic Function Boolean Notation
AND A.B
OR A+B
NOT A
NAND A .B
NOR A+B
EX-OR (A.B) + (A.B) or A ⊕ B
EX-NOR (A.B) + (A.,B) nebo ⊕ B

2-vstupní logická brána pravdivostní tabulky jsou zde uvedeny jako příklady fungování každé logické funkce, ale existuje mnoho více hradel s 3, 4 i 8 jednotlivé vstupy. Vícenásobné vstupní brány se neliší jednoduché 2-vstupní brány výše, Tak 4-vstup A brána by stále vyžadují VŠECHNY 4 vstupy být přítomen vyrábět požadovaný výstup na Q a jeho větší pravdivostní tabulka bude odrážet, že.,

Leave a Comment