Agenda 21 .:. Udržitelný Rozvoj Znalostní Platformy

Agenda 21
UNCED, 1992

Agenda 21 je komplexní plán opatření, která mají být přijata globálně, národně a lokálně organizací Systému Osn, Vlády, a Hlavní Skupiny v každé oblasti, ve které lidské dopady na životní prostředí.,
Agenda 21, Deklarace z Ria o životním Prostředí a Rozvoji a Prohlášení o zásadách Udržitelného Hospodaření v Lesích byly přijaty více než 178 Vlád na Konferenci Osn o životním Prostředí a Rozvoji (UNCED) konaná v Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992.
Komise pro Udržitelný Rozvoj (CSD) byla založena v prosinci 1992 s cílem zajistit účinné sledování UNCED, sledovat a podávat zprávy o provádění dohod na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni., Bylo dohodnuto, že pětiletý přezkum pokroku Summitu Země bude proveden v roce 1997 zasedáním Valného shromáždění OSN na zvláštním zasedání.
plné provádění Agendy 21, o Programu pro Další Implementaci Agendy 21 a Závazky do Rio zásady byly důrazně znovu potvrzeny na Světovém Summitu o Udržitelném Rozvoji (WSSD), se konal v Johannesburgu v Jižní Africe od 26. srpna do 4.září 2002.

Stáhnout PDF

Leave a Comment