Úvod (Čeština)

Obr II: ukazuje příklad, kde škálovatelnost může vést k nesprávnému výsledku

2) Clustering algoritmus musí být schopen vypořádat se s různými typy atributů.

3) Clustering algoritmus musí být schopen najít clustered data s libovolným tvarem.

4) algoritmus shlukování musí být necitlivý na šum a odlehlé hodnoty.

5) interpretovat-schopnost a použitelnost-získaný výsledek musí být interpretovatelný a použitelný, aby bylo možné získat maximální znalosti o

vstupních parametrech.,

6) Clustering algoritmus musí být schopen vypořádat se s datovou sadou vysoké dimenzionality.

Clustering algoritmy mohou být široce rozděleny do dvou kategorií:

1) bez dozoru lineární clustering algoritmy a

2) bez dozoru nelineární clustering algoritmy

i.bez dozoru lineární clustering algoritmus

k-znamená clustering algoritmus Fuzzy c-znamená clustering algoritmus hierarchické clustering algoritmus Gaussian(EM) clustering algoritmus prahovou prahovou clustering algoritmus

II., Bez dozoru nelineární clustering algoritmus

MST založené clustering algoritmus jádro K-znamená clustering algoritmus hustota založené clustering algoritmus

Leave a Comment